przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 266 wiadomości.

Informacja Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 12.04.2023r.

Data publikacji:
2023-04-12
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 12.04.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 12.04.2023r.

Data publikacji:
2023-04-12
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 12.04.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.109.2023.IM

Data publikacji:
2023-04-05
Ważne do:

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.109.2023.IM

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_03_30 Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi

Data publikacji:
2023-04-05
Ważne do:

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_03_30 Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi

Obwieszcz o wydaniu decyzji IFVIII.7581.1.18.2022

Data publikacji:
2023-03-30
Ważne do:

Obwieszcz o wydaniu decyzji IFVIII.7581.1.18.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 27.03.2023r.

Data publikacji:
2023-03-27
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 27.03.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 747.76.2022 „Budowa gazociągu Tworzeń - Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek DEF”

Data publikacji:
2023-03-21
Ważne do:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 747.76.2022 „Budowa gazociągu Tworzeń - Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek DEF”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 07.03.2023r.

Data publikacji:
2023-03-07
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 07.03.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2019 z dnia 23.02.2023r.

Data publikacji:
2023-02-23
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2019 z dnia 23.02.2023r. dot.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu z dnia 16.01.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6220.2.2023 z dnia 22.02.2023r.

Data publikacji:
2023-02-22
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6220.2.2023 z dnia 22.02.2023r. dot. wydania decyzji umarzającej  postepowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach, z siedzibą w: 40-833 Katowice , ul. Obroki 140, o sektor II„ na działkach nr 397/47, 414/63, 241/64, 242/64, 243/65, 240/67, 406/69, 409/68 oraz 404/69 i 399/47 wchodzące w pas zieleni za drogą dojazdową (obręb: Dąbrówka Mała).

Drukuj
Liczba odwiedzin
121233