przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 217 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 26.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-11-26
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 26.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia 02.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia 02.11.2021r. dot. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową" zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Ks.Bończyka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 04.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 04.11.2021r. dot. zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 04.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-04
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 04.11.2021r. dot. zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2021 - art.49

Data publikacji:
2021-10-29
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2021 - art.49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2021 - art.85

Data publikacji:
2021-10-29
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 27.10.2021r.

Data publikacji:
2021-10-27
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 27.10.2021r. dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.779.2021.ŁK z dnia 15 października 2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Data publikacji:
2021-10-15
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.779.2021.ŁK z dnia 15 października 2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 15.10.2021r.

Data publikacji:
2021-10-15
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 15.10.2021r. dot. zawiadomienia stron o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 04.10.2021r.

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 04.10.2021r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź

Drukuj
Liczba odwiedzin
70234