przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-10-06 08:02:43 Uchwała Nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK 86, nasypem kolejowym Obowiązujący
2021-03-12 10:47:47 Uchwała nr XXVII/331/2020 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladź Obowiązujący
2020-10-06 10:23:42 Uchwała Nr XXVII/357/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej numerem 88 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0110 ha położonej przy ul. Przełajskiej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:22:54 Uchwała Nr XXVII/356/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem działki 91/4 arkusz mapy 15 o powierzchni około 0,1600 ha położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:24:00 Uchwała Nr XXVII/355/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 3/4 części prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na działce 211/1 arkusz mapy 30 przy ul. Strzeleckiej 28 w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:23:05 Uchwała Nr XXVII/354/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem działki 225 arkusz mapy 24 o powierzchni około 0,0800 ha położonej przy ulicy Lawendowej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:24:33 Uchwała Nr XXVII/353/2020 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 13/5, 13/6, 13/7, 13/8 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,2600 ha stanowiącej własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerami działek 14/1, 15/1 arkusz map Obowiązujący
2020-10-06 10:23:14 Uchwała Nr XXVII/352/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 42/10 arkusz mapy 6 o powierzchni 0,0457 ha położonej w okolicy ulicy Asfaltowej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:24:09 Uchwała Nr XXVII/351/2020 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 8/15, 10/60 arkusz mapy 58 o łącznej powierzchni 0,0973 ha stanowiących własność Gminy Czeladź na nieruchomości oznaczone numerami działek 71/5, 87/1 arkusz mapy 25, 19 Obowiązujący
2020-10-06 10:25:51 Uchwała Nr XXVII/350/2020 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXII/274/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 87/1, 71/5 arkusz mapy 25 o łąc Obowiązujący
2020-10-06 10:23:51 Uchwała Nr XXVII/349/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej numerem 16/4 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,3775 ha położonej przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:25:12 Uchwała Nr XXVII/348/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej numerem 38 arkusz mapy 17 o powierzchni 0,2281 ha położonej przy ulicy Stanisława Staszica w Czeladzi. Obowiązujący
2020-10-06 10:26:17 Uchwała Nr XXVII/347/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 23/5 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0720 ha położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi Obowiązujący
2020-10-06 10:22:26 Uchwała Nr XXVII/346/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej numerem 43 arkusz mapy 24 o powierzchni 253 m2 położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej współwłasność os Obowiązujący
2020-10-06 10:26:07 Uchwała Nr XXVII/345/2020 w sprawie uchylenia Uchwały NR XLII/524/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 8 arkusz mapy 58 o powierzchni około 400 m2 położonej przy ulicy Bol Obowiązujący
2020-10-06 10:22:15 Uchwała Nr XXVII/344/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości fragmentu niezabudowanej działki oznaczonej numerem: 131/3 arkusz mapy 25 o powierzchni około 0,2200 ha położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2020-10-01 14:17:53 Uchwała Nr XXVII/361/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2020-10-01 14:15:50 uchwała Nr XXVII/360/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/220/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2020-10-01 14:08:46 Uchwała Nr XXVII/359/2020 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników Obowiązujący
2020-09-18 10:51:10 Uchwała Nr 4200/IV/147/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411271