przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5405 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-05-09 10:57:12 Uchwała nr LXXX/1072/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Czeladź na lata 2024-2028. Obowiązujący
2024-05-09 10:24:27 Uchwała Nr LXXX/1089/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024-2035 Obowiązujący
2024-05-09 09:05:10 Uchwała Nr LXXX/1073/2024 Rady Miejksiej w Czeladzi z dnia 29.04.2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4701S - ul. Katowicka w Czeladzi" Obowiązujący
2024-05-09 09:05:23 Uchwała Nr LXXX/1078/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie obiektu magazynowo-garażowego posadowionego na działce nr 104/19 arkusz mapy 4, w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy. Obowiązujący
2024-05-09 09:05:37 Uchwała Nr LXXX/1077/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 160/1 i nr 160/2 arkusz mapy nr 12, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-05-09 09:05:49 Uchwała Nr LXXX/1076/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-05-08 08:41:38 Uchwała Nr LXXX/1071/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Mias Nieobowiązujący
2024-04-30 13:23:10 Uchwała Nr LXXX/1088/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na maj 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-30 13:22:12 Uchwała Nr LXXX/1087/2024 w sprawie w sprawie ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej  w Czeladzi na maj 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-30 13:21:23 Uchwała Nr LXXX/1086/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na maj 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-30 13:20:02 Uchwała Nr LXXX/1085/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na maj 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-30 12:17:50 Uchwała Nr LXXX/1084/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi Uchylony
2024-04-30 12:06:14 Uchwała Nr LXXX/1070/2024 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 Obowiązujący
2024-04-30 12:05:16 Uchwała Nr LXXX/1069/2024 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2024-04-30 12:04:42 Uchwała Nr LXXX/1068/2024 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2024-04-30 12:03:25 Uchwała Nr LXXX/1067/2024 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2024-05-09 09:04:05 Uchwała Nr 4200/III/109/2024 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2024-04-12 09:32:13 Uchwała Nr LXXIX/1056/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-04-12 09:32:01 Uchwała Nr LXXIX/1055/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-04-12 09:31:37 Uchwała Nr LXXIX/1054/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2116193