przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-03-16 09:26:40 Uchwała nr XXVIII/364/2020 zmian w budżecie miasta na 2020 rok Nieobowiązujący
2020-10-16 09:31:30 Uchwała Nr XXVIII/366/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019r. W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok Obowiązujący
2020-10-16 09:29:42 Uchwała Nr XXVIII/365/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/432/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-10-13 09:05:59 Materiały na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Czeladzi na dzień 15 PAŹDZIERNIKA 2020 r. Obowiązujący
2020-10-12 13:29:14 Uchwała nr XXVII/363/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-10-12 13:29:04 Uchwała nr XXVII/362/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2020-10-01 14:06:47 Uchwała Nr XXVII/358/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 Obowiązujący
2020-10-01 14:04:15 Uchwała Nr XXVII/330/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu C Obowiązujący
2020-10-06 10:21:37 Uchwała Nr XXVII/343/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/5 arkusz mapy nr 23, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-10-06 10:21:49 Uchwała Nr XXVII/342/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/11 arkusz mapy 47, w najem w drodze bezprzetargowej. Obowiązujący
2020-10-06 10:22:03 Uchwała Nr XXVII/341/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 10/3 arkusz mapy nr 46, część działki nr 70/47 oraz działka nr 70/46 arkusz mapy nr 57, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychcza Obowiązujący
2020-10-06 10:22:44 Uchwała Nr XXVII/340/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 108 arkusz mapy 7, część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, część działki nr 126/1 arkusz mapy 55, działkę nr 163/236 oraz część działki nr 163 Obowiązujący
2020-10-06 10:24:24 Uchwała Nr XXVII/339/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 93/26 arkusz mapy 18, część działki nr 4/60 arkusz mapy 31, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-10-06 10:24:58 Uchwała Nr XXVII/338/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 14/1 arkusz mapy 58 oraz część działki nr 125 arkusz mapy 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-10-06 10:25:34 Uchwała Nr XXVII/337/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 125/4 arkusz mapy 56 oraz część działki nr 10/11 arkusz mapy nr 58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-10-06 10:25:43 Uchwała Nr XXVII/336/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 28/56, arkusz mapy nr 47, część działki nr 104/3 arkusz mapy nr 56, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-10-06 10:25:06 Uchwała Nr XXVII/335/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13, działka nr 55/4 arkusz mapy 13, część działki nr 140/14 arkusz mapy nr 20, część działki nr 248/11 arkusz mapy 22, część działki nr 56/15 Obowiązujący
2020-10-06 10:23:32 Uchwała Nr XXVII/334/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 35/119 arkusz mapy 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-10-06 10:25:19 Uchwała Nr XXVII/333/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/11 arkusz mapy 13, działka nr 163/221 arkusz mapy 24, działka nr 104/27 arkusz mapy nr 56, część działek nr 74, 76, 78 arkusz mapy 21, część Obowiązujący
2020-10-06 10:26:27 Uchwała Nr XXVII/332/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 35/119 arkusz mapy 41, część działki nr 28/31 arkusz mapy nr 43, działkę nr 97/5 oraz cześć działki nr 97/4 arkusz mapy 20, w dzierżawę w drodze Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411274