przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-01-27 15:17:07 Uchwała Nr XXXI/396/2020 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 - 2035 Zmodyfikowany
2021-03-22 10:20:37 Uchwała Nr XXXI/415/2020 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2021 roku Obowiązujący
2021-03-22 10:25:58 Uchwała Nr XXXI/416/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2021 roku Obowiązujący
2021-03-22 10:26:32 Uchwała Nr XXXI/417/2020 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021" Obowiązujący
2021-03-22 10:28:01 Uchwała Nr XXXI/418/2020 w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021 - 2025" Obowiązujący
2021-03-16 09:24:43 Uchwała nr XXXI/400/2020 zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Obowiązujący
2021-03-16 09:24:56 Uchwała nr XXXI/399/2020 zmian w budżecie miasta na 2020 rok Nieobowiązujący
2021-01-11 09:24:44 Uchwała nr XXXI/424/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości (garaży) oznaczonych jako część działki nr 104/19, arkusz mapy 4 oraz część działki nr 185/1 i 104/22 arkusz mapy nr 4 w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychcza Obowiązujący
2021-03-16 09:25:18 Uchwała nr XXXI/398/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035. Nieobowiązujący
2021-01-11 09:25:01 Uchwała nr XXXI/411/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2021-02-18 13:37:42 Uchwała Nr XXXI/414/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska Obowiązujący
2021-01-11 09:22:19 Uchwała nr XXXI/412/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czeladź Obowiązujący
2021-01-04 11:40:49 Uchwała Nr XXXI/410/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg Obowiązujący
2021-01-04 11:38:39 Uchwała Nr XXXI/409/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/106 arkusz mapy nr 31 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy. Obowiązujący
2021-01-04 11:37:30 Uchwała Nr XXXI/408/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:36:44 Uchwała Nr XXXI/407/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021 Obowiązujący
2021-01-04 11:35:44 Uchwała Nr XXXI/406/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:34:39 Uchwała Nr XXXI/405/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:33:19 Uchwała Nr XXXI/404/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:32:33 Uchwała Nr XXXI/403/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1435128