przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5405 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-05-10 11:42:38 Uchwała Nr LXXIX/1058/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 22 w Czeladzi posadowionym na dz. nr 100 ark. mapy 21, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej. Obowiązujący
2024-05-09 09:04:31 Uchwała Nr LXXIX/1066/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok Obowiązujący
2024-04-12 09:33:16 Uchwała Nr LXXIX/1043/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu byłej kopalni KWK Saturn Obowiązujący
2024-04-12 09:32:58 Uchwała Nr LXXIX/1042/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ul. 21 Listopada Uchylony
2024-04-07 21:53:48 Uchwała nr LXXIX/1065/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 - 2035 Obowiązujący
2024-04-04 12:11:11 Uchwała Nr LXXIX/1052/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek: nr 268 arkusz mapy 24 o powierzchni 0,0853 ha oraz udziału wynoszącego 1/4 części w działce nr 270 arkusz mapy 24; nr 269 arkusz m Obowiązujący
2024-04-04 12:10:57 Uchwała Nr LXXIX/1051/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 121 arkusz mapy 41, o powierzchni 1,9103 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź, położonej przy ul Uchylony
2024-04-04 12:10:49 Uchwała Nr LXXIX/1050/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek: nr 116 arkusz mapy 15 o powierzchni 0,0700 ha oraz udziału wynoszącego 1/13 części w działce nr 129 arkusz mapy 15; nr 117 arkusz mapy 15 o powier Obowiązujący
2024-04-04 12:10:41 Uchwała Nr LXXIX/1049/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/36 arkusz mapy 13, położonej w pobliżu ulicy Ogrodowej w Czeladzi. Uchylony
2024-04-04 12:10:33 Uchwała Nr LXXIX/1048/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr działek: 259/1 arkusz mapy 13, o powierzchni 0,1345 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź, położonej przy ulicy Bytomskiej w Czeladzi; 25 Uchylony
2024-04-04 12:10:25 Uchwała Nr LXXIX/1047/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek: nr 72 arkusz mapy 49 o powierzchni 1,1045 ha oraz udziału wynoszącego 1/3 części w działce nr 75 arkusz mapy 49; nr 73 arkusz ma Obowiązujący
2024-04-04 12:06:21 Uchwała Nr LXXIX/1046/2024 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr działek: 95/6 arkusz mapy 7, o powierzchni 0,0093 ha; 95/7 arkusz mapy 7, o powierzchni 0,0097 ha; 96/6 arkusz mapy 7, o powierzchni 0,0164 ha; 96/7 arkusz mapy 7, Obowiązujący
2024-04-12 09:31:26 Uchwała Nr LXXIX/1044/2024 w sprawie zasad wynajmowania i podnajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czeladź. Obowiązujący
2024-04-04 12:05:44 Uchwała Nr LXXIX/1057/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 14/1 arkusz mapy 58 w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-04-04 12:11:21 Uchwała Nr LXXIX/1053/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 36/5 arkusz mapy 50 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-04-02 15:18:17 Uchwała Nr LXXIX/1064/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji Obowiązujący
2024-04-02 15:17:29 Uchwała Nr LXXIX/1063/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi Obowiązujący
2024-04-02 15:16:43 Uchwała Nr LXXIX/1062/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na kwiecień 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-02 15:15:53 Uchwała Nr LXXIX/1061/2024 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na kwiecień 2024 roku. Obowiązujący
2024-04-02 15:15:01 Uchwała Nr LXXIX/1060/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na kwiecień 2024 rok. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2115874