przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-11-30 11:44:35 Uchwała Nr XXX/386/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-11-30 11:44:47 Uchwała Nr XXX/385/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 arkusz mapy nr 56, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-11-30 11:44:22 Uchwała Nr XXX/384/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-11-30 11:45:15 Uchwała Nr XXX/383/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15, część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 265/28 arkusz mapy nr Obowiązujący
2020-11-30 11:43:45 Uchwała Nr XXX/382/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 67/24 arkusz mapy 57, część działki nr 99/16 arkusz mapy nr 56, część działki nr 31/30 arkusz mapy nr 31, część działki nr 68, część działki nr 73 Obowiązujący
2020-11-30 11:43:29 Uchwała Nr XXX/381/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-11-30 11:45:01 Uchwała Nr XXX/380/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 55/8, działka nr 55/16, działka nr 55/13, działka nr 55/18 oraz część działki nr 54/11 arkusz mapy 13, część działki nr 56/8 arkusz mapy nr 42, działka Obowiązujący
2020-11-30 11:44:07 Uchwała Nr XXX/379/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 6 arkusz mapy 28, część działki nr 198 arkusz mapy nr 21, część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24, część działki nr 65/4 arkusz mapy 59, część działki Obowiązujący
2020-11-30 11:43:57 Uchwała Nr XXX/378/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 2/121 arkusz mapy 11, część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, część działki nr 79/3 arkusz mapy nr 6, część działki nr 1/3 arkusz mapy nr 51, czę Obowiązujący
2020-11-30 11:42:42 Uchwała Nr XXX/377/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 103/3 arkusz mapy 55 , część działki nr 70/47, działkę nr 70/43, działkę nr 70//45 arkusz mapy nr 57, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rze Obowiązujący
2020-11-30 11:42:30 Uchwała Nr XXX/376/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 30/9 oraz część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-11-26 11:59:38 Uchwała Nr XXX/375/2020 w sprawie przyznania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-11-26 11:58:23 Uchwała Nr XXX/374/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego Obowiązujący
2020-11-19 14:21:41 Materiały na XXX Sesję Rady Miejskiej w Czeladzi na dzień 25 LISTOPADA 2020 r. Obowiązujący
2020-11-02 19:17:23 Uchwała Nr XXIX/371/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.10.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora Nieobowiązujący
2021-03-16 09:26:10 Uchwała nr XXIX/368/2020 zmian w budżecie miasta na 2020 rok Nieobowiązujący
2021-03-16 09:26:24 Uchwała nr XXIX/367/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 Nieobowiązujący
2020-10-29 10:14:04 Uchwała Nr XXIX/370/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejski Obowiązujący
2020-10-29 10:12:47 Uchwała Nr XXIX/369/2020 w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji w połowie okresu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 Obowiązujący
2020-10-22 12:01:04 Materiały na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Czeladzi na dzień 28 PAŹDZIERNIKA 2020 r. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411277