przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-07-03 09:00:01 Uchwała nr XXIV/311/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13 w drodze bezprzetargowej, na rzecz Obowiązujący
2020-07-03 09:01:13 Uchwała nr XXIV/310/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przeznaczonego dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „METAMORFOZA” usytuowanego w budynku przy ul. 11-go Listopada 8 w Czeladzi oznaczony literą „C” posadowionego na nieruchomości Obowiązujący
2020-07-16 12:47:51 Uchwała nr XXIV/309/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Obowiązujący
2020-07-03 09:00:09 Uchwała nr XXIV/308/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonych numerami działek 6/5, 4/5, 3/5, 3/7, 6/6 4/6 arkusz mapy 14 oraz działek 6/7, 4/7 arkusz mapy 14 o łącznej powierzchni około 0,1103ha położonych w okolicy ul. P Obowiązujący
2020-08-17 13:35:49 Uchwała Nr XXIV/319/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego Obowiązujący
2021-03-26 09:34:08 Uchwała Nr XXIV/307/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2020/2021 Obowiązujący
2020-06-25 11:44:01 Uchwała Nr XXIV/306/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego " Czeladź Osiedle Borowa" Obowiązujący
2020-06-25 11:41:54 Uchwała Nr XXIV/305/2020 w sprawie przyjęcia i powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi w latach 2020-2022 projektu pt. "Rynek- Nowe Możliwości", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Obowiązujący
2020-06-25 11:38:37 Uchwała Nr XXIV/304/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2020-06-23 10:08:20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.545.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od Obowiązujący
2020-06-23 10:08:26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.537.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czela Obowiązujący
2020-06-16 11:18:39 Uchwała Nr XXIII/288/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Obowiązujący
2020-06-15 11:17:08 Uchwała nr XXIII/300/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-06-15 11:16:48 Uchwała nr XXIII/299/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2021-03-26 09:30:20 Uchwała Nr XXIII/298/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Czeladź Obowiązujący
2021-03-16 09:23:54 Uchwała Nr XXIII/285/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną. Obowiązujący
2020-06-15 11:13:16 Uchwała XXIII/289/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 104/37 i nr 149/6 arkusz mapy 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-06-15 11:13:06 Uchwała nr XXIII/290/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 138 arkusz mapy 25, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-06-15 11:12:44 Uchwała nr XXIII/293/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 28/56, nr 28/58, nr 28/60, nr 28/62, nr 28/64 arkusz mapy nr 47 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-06-15 11:12:34 Uchwała nr XXIII/294/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 78/6 arkusz mapy 6, część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 31, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411268