przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-02-03 15:00:16 Uchwała Nr XIX/245/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ps Obowiązujący
2020-01-21 12:53:07 Uchwała Nr 4200/III/10/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2020-01-21 12:53:23 Uchwała Nr 4200/III/9/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2020-01-14 12:16:18 Uchwała Nr XVIII/233/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/533/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora. Nieobowiązujący
2020-01-20 16:46:23 Uchwała Nr XVIII/226/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2019/2020 Nieobowiązujący
2020-01-14 12:15:53 Uchwała Nr XVIII/232/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź w 20 Nieobowiązujący
2020-01-14 12:13:31 Uchwała Nr XVIII/231/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Nieobowiązujący
2020-01-08 10:40:57 Uchwała nr XVIII/215/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok Nieobowiązujący
2020-01-08 10:40:19 Uchwała nr XVIII/214/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 - 2035 Nieobowiązujący
2020-01-08 10:37:03 Uchwała nr XVIII/213/2019 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2020. Nieobowiązujący
2020-01-08 10:37:45 Uchwała Nr XVIII/212/2019 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Uchylony
2019-12-23 14:11:41 Uchwała Nr XVIII/225/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2020 roku Nieobowiązujący
2019-12-23 14:12:05 Uchwała Nr XVIII/224/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2020 roku Nieobowiązujący
2019-12-18 09:19:17 UCHWAŁA NR XVIII/223/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok. Obowiązujący
2019-12-18 09:18:17 UCHWAŁA NR XVIII/222/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2020 Obowiązujący
2019-12-18 09:17:18 UCHWAŁA NR XVIII/221/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok. Obowiązujący
2019-12-18 09:16:23 UCHWAŁA NR XVIII/220/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Zmodyfikowany
2019-12-18 09:15:30 UCHWAŁA NR XVIII/219/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2019-12-18 09:14:38 UCHWAŁA NR XVIII/218/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2019-12-18 09:13:36 UCHWAŁA NR XVIII/217/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1432463