przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-06-09 09:29:19 Uchwała nr XXXVII/479/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanego gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonego numerem działki 35/108 o powierzchni około 0,0600 ha arkusz mapy 41 położonego przy ulicy Karola S Obowiązujący
2021-06-01 13:02:16 Uchwała Nr XXXVII/484/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 130/1 arkusz mapy 24, część działki nr 23/2 arkusz mapy 15, część działki nr 37 arkusz mapy nr 42, część działki nr 238/13 arkusz mapy nr 29, w Obowiązujący
2021-06-01 13:02:29 Uchwała Nr XXXVII/483/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/2 arkusz mapy 21, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2021-06-01 13:02:01 Uchwała Nr XXXVII/482/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 47/2 arkusz mapy 13, część działki nr 32/14 arkusz mapy 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-06-01 10:53:01 Uchwała Nr XXXVII/474/2021 w sprawie zmiany Uchwały XXXII/432/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2021-06-11 12:21:51 Uchwała nr nr XXXVII/487/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu Obowiązujący
2021-06-01 11:09:16 Uchwała Nr XXXVII/478/2021 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2021-06-01 11:08:25 Uchwała Nr XXXVII/477/2021 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2021-06-01 11:07:09 Uchwała Nr XXXVII/476/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji Obowiązujący
2021-06-01 11:06:10 Uchwała Nr XXXVII/475/2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Obowiązujący
2021-05-14 12:20:53 Uchwała nr XXXVI/465/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13 arkusz mapy 13, działki nr 197/9, nr 53/10, nr 54/10, nr 273/15 arkusz mapy 13, część działki nr 56/16 arkusz mapy nr 4, część działek nr Obowiązujący
2021-05-14 12:21:17 Uchwała nr XXXVI/464/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 67/15, część działki nr 65/14 arkusz mapy 57 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-05-06 09:00:26 Uchwała Nr 4200/III/131/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2021-06-09 09:29:45 Uchwała Nr XXXVI/467/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui Obowiązujący
2021-06-09 09:31:30 Uchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. Obowiązujący
2021-06-01 13:03:52 Uchwała Nr XXXVI/463/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 203 arkusz mapy 28, 237 arkusz mapy 29 o łącznej powierzchni około 4,2000 ha położonej przy ulicy Nowopogońskiej, st Obowiązujący
2021-05-04 13:53:09 Uchwała Nr XXXVI/473/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie gminnej spółki prawa handlowego "CTBS Development" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi Obowiązujący
2021-05-04 13:50:51 Uchwała Nr XXXVI/470/2021 w sprawie przekazania petycji Obowiązujący
2021-05-04 13:50:02 Uchwała Nr XXXVI/468/2021 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Obowiązujący
2021-05-04 13:48:38 Uchwała Nr XXXVI/461/2021 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2020 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1435159