przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5405 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-06-12 08:57:13 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie wyboru członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi- Waldemar Żak Obowiązujący
2024-06-12 08:56:28 Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie wyboru członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi-Marta Góralczyk Obowiązujący
2024-06-12 08:55:34 Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie wyboru członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi- Jarosław Deleska Obowiązujący
2024-06-12 08:54:50 Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na II półrocze 2024 roku. Obowiązujący
2024-06-12 08:53:55 Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi- Tomasz Kalinowski. Obowiązujący
2024-06-12 08:53:04 Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi- Zbigniew Panek. Obowiązujący
2024-06-12 08:52:00 Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2024-06-12 08:49:07 Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czeladź. Obowiązujący
2024-06-05 14:06:57 Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXX/1084/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie rozpatrzenia skargi Obowiązujący
2024-05-09 12:09:42 Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2024-05-09 12:08:07 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2024-05-09 12:07:03 Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2024-05-10 11:42:57 Uchwała Nr LXXX/1075/2024 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Obowiązujący
2024-05-09 09:04:19 Uchwała Nr LXXX/1090/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok Obowiązujący
2024-05-09 14:09:14 Uchwała Nr LXXX/1082/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego działki nr 35/117 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,6287 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź; nieruchomości oznaczonej Obowiązujący
2024-05-09 14:09:30 Uchwała Nr LXXX/1081/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 259/1 arkusz mapy 13, o powierzchni 0,1345 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź, położonej p Obowiązujący
2024-05-10 11:41:38 Uchwała Nr LXXX/1080/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/36 arkusz mapy 13, położonej w pobliżu ulicy Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2024-05-09 14:10:58 Uchwała Nr LXXX/1079/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 121 arkusz mapy 41, o powierzchni 1,9103 ha, położonej przy ulicy Karola Wilhelma Scheiblera w Czeladzi. Obowiązujący
2024-05-09 14:11:49 Uchwała Nr LXXX/1083/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Czeladź za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleni Obowiązujący
2024-05-09 10:54:19 Uchwała nr LXXX/1074/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ul. 21 Listopada Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2115875