przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Sprawozdania finansowe

Znaleziono 97 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2013-10-02 08:10:25 Bilans z wykonania budżetu za 2012 rok Obowiązujący
2013-10-02 08:09:33 Bilans jst i zakładu budżetowego za 2012 rok Nieobowiązujący
2012-05-07 08:07:23 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 08:07:05 Rachunek zysków i strat za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 08:06:42 Bilans z wykonania budżetu za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 08:05:20 Bilans łączny jednostek budżetowych za 2011 rok Obowiązujący
2012-02-01 11:18:36 Informacja o ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych udzielonych w trybie Uchwały Nr LXIII/1115/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych za 2011 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:38:07 Bilans skonsolidowany za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:37:46 Łączny bilans jednostek za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:32:34 Łączny bilans zakładu budżetowego za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:32:19 Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:32:03 Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:17:55 Zestawienie zmian w funduszu - zakład budżetowy za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:17:24 Zestawienie zmian w funduszu - jednostki budżetowe za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 12:37:56 Bilans Gmina Czeladź za 2010 rok Obowiązujący
2009-05-28 09:08:45 Zestawienie zmian w funduszu za 2008 rok - Jednostki budżetowe Obowiązujący
2009-05-28 09:08:14 Zestawienie zmian w funduszu za 2008 rok - Zaklad budżetowy Obowiązujący
2009-05-28 09:07:43 Rachunek zysków i strat za 2008 rok - Jednostki budżetowe Obowiązujący
2009-05-28 09:05:56 Rachunek zysków i strat za 2008 rok - Zakład budżetowy Obowiązujący
2009-05-28 09:05:24 Bilans z wykonania budżetu za 2008 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
42453