przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 148 wiadomości.

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2021-06-22
Ważne do:

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2021-06-16
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2021-06-11
Ważne do:

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Mały grant - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA

Data publikacji:
2021-06-09
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2021-06-01
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2021-05-18
Ważne do:

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2021-05-12
Ważne do:

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2021-03-26
Ważne do:

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2021-03-17
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Drukuj
Liczba odwiedzin
80378