przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 121 wiadomości.

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2021-03-26
Ważne do:
2021-04-02 23:59:59

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2021-03-17
Ważne do:
2021-03-22 15:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:
2021-03-24 15:30:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:
2021-03-24 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:
2021-03-24 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-12
Ważne do:
2021-01-19 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:
2021-01-26 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:
2021-01-11 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2020-12-22
Ważne do:
2021-01-12 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Data publikacji:
2020-12-10
Ważne do:
2020-12-17 23:59:59

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Drukuj
Liczba odwiedzin
56039