przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - działki budowlane

Znaleziono 164 wiadomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 68/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,6774 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:„1MNi” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej wraz z nieprzekraczalną linią zabudowy wzdłuż wschodniej granicy działki, „2ZO” - tereny zieleni ochronnej o funkcji izolacyjnej, zgodnie z Uchwałą nr XXIX/358/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r.

Wykaz nieruchomości nr 7/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:

dot. zbycia 6/12 części prawa własności zabudowanej budynkiem kamienicy nieruchomości, położonej na działce 21/1 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0840 ha przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (symbol planu 4MNU) zgodnie z Uchwałą Nr XVII/193/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Czeladzi

Wykaz nieruchomości nr 6/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Grodzieckiej oznaczonej numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,0384 ha i 47/1 o powierzchni 0,0022 ha arkusz mapy 11. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - symbol planu 8MNU zgodnie z Uchwałą Nr V/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Czeladzi.

Ogłoszenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr dz. 194 arkusz mapy 27

Data publikacji:
2020-01-08
Ważne do:

dot. zamiaru dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr działki 194 arkusz mapy 27, obręb Czeladź, położonej w Czeladzi przy ul. Mysłowickiej.

Wykaz nieruchomości nr 144/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-12-20
Ważne do:

dot. zbycia  niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Mysłowickiej oznaczonej numerem działki 167 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0321 ha.

Wykaz nieruchomości nr 143/2019 przeznaczonych do zbycia.

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 68/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,6774 ha.

Wykaz nieruchomości nr 123/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-10-10
Ważne do:

dot. 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu murowanego numer 319 wraz z udziałem 1/26 części w prawie użytkowania wieczystego, działki gruntu nr 56/22 arkusz mapy 4 położonej w okolicy ulicy Szpitalnej w Czeladzi.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Czeladzi w okolicy ulicy Przełajskiej.

Data publikacji:
2019-09-04
Ważne do:

dot. działek oznaczonych numerami: 85/10, 85/11, 85/12, arkuszu mapy nr 2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Czeladzi w okolicy ulicy Przełajskiej.

Data publikacji:
2019-09-04
Ważne do:

dot. działek oznaczonych numerami: 85/7, 85/8, 85/9 arkuszu mapy nr 2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Czeladzi w okolicy ulicy Przełajskiej.

Data publikacji:
2019-09-04
Ważne do:

dot. działek oznaczonych numerami: 85/2, 85/3, 85/4, 85/5 arkuszu mapy nr 2.

Drukuj
Liczba odwiedzin
154179