przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tryb bezprzetargowy

Znaleziono 78 wiadomości.

Wykaz nr 28/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:

dot. części nieruchomości przy ulicy Szpitalnej. Cel użyczenia: utworzenie Czeladzkiej Łąki Kwietnej - miejsca rekreacji, aktywności i zajęć terapeutycznych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

Wykaz nr 27/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:

dot. części nieruchomości przy ulicy Szpitalnej. Cel użyczenia: strefa buforowa dla placu zabaw przyległego do Zespołu Szkół Specjalnych.

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 129/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 129/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 128/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 128/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 127/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 127/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 126/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 126/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 94/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:

dot.: nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej położonych przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Nieruchomości te stanowią własność Gminy Czeladź i są w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Wykaz nieruchomości nr 93/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/10 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,0385 ha, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1B/00027997/3 jako własność Gminy Czeladź, w użytkowaniu wieczystym do dnia 6 czerwca 2099 r. osób fizycznych w ½ części i Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ½ części.

Wykaz nieruchomości nr 92/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:

dot. zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/16 arkusz mapy 58 o powierzchni 718 m2, położonej przy ul. Rzemieślniczej 20 w Czeladzi, zapisaną w księdze wieczystej Nr KA1B/00004633/7 jako własność Gminy Czeladź, w użytkowaniu wieczystym do dnia 26 stycznia 2087r. osoby fizycznej.

Drukuj
Liczba odwiedzin
49827