przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tryb bezprzetargowy

Znaleziono 78 wiadomości.

Wykaz nr 59/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-05-20
Ważne do:

dot. zbycia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/10 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,3371 ha, położonej w Czeladzi przy ulicy 21 Listopada 23 oraz prawa własności nieruchomości budynkowej posadowionej na tej nieruchomości - zabudowanej budynkiem dawnego Zespołu Szkół Technicznych o powierzchni użytkowej 3.971,64 m2 oraz budynkiem garażu wielostanowiskowego.

Wykaz nr 51/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-05-10
Ważne do:

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej oznaczonej numerem działki 79/13 arkusz mapy 6 o powierzchni 0,2411 ha.

Wykaz nieruchomości nr 29/2022 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-03-10
Ważne do:

dot. zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargoowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 85/8 o powierzchni 0,0901 ha oraz udziału 1/10 w działce 85/6 o powierzchni 0,1617 ha arkusz mapy 2.

Wykaz nieruchomości nr 28/2022 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-03-10
Ważne do:

dot. zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 85/9 o powierzchni 0,0896 ha oraz udziału 1/10 w działce 85/6 o powierzchni 0,1617 ha arkusz mapy 2.

Wykaz nr 124/2021 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2021-12-28
Ważne do:

Wykaz nr 124/2021 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości Nr 123/2021 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2021-12-20
Ważne do:

dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/41 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0803 ha, położonej przy ul. Matejki 22 w Czeladzi bedącej własnością Gminy Czeladź, w użytkowaniu wieczystym do dnia 26 lutego 2095 r. osób fizycznych. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami handlowo-usługowymi, stanowiącymi odrębną nieruchomość, będącymi własnością użytkowników wieczystych.

Wykaz nieruchomości Nr 95/2021 przeznaczonej do oddania w najem

Data publikacji:
2021-11-08
Ważne do:

dot. nieruchomości przy ulicy Grodzieckiej. Cel najmu: garażowanie.

Wykaz nieruchomości Nr 93/2021 przeznaczonej do oddania w najem

Data publikacji:
2021-11-03
Ważne do:

dot. nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa 6 w Czeladzi. Cel najmu: prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej dla dzieci.

Wykaz nieruchomości nr 90/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek:
- 60/7 o powierzchni 0,0163 ha, 61/7 o powierzchni 0,0190 ha, 62/7 o powierzchni 0,0433 ha, udział 1/2 w 62/9 o powierzchni 0,0153 ha oraz udział 1/7 w działce 62/8 o powierzchni 0,0677 ha arkusz mapy 18. Działki położone są przy ulicy Łączkowej w Czeladzi.
-100/8 o powierzchni 0,0060 ha, 99/7 o powierzchni 0,0144 ha, 98/7 o powierzchni 0,0186 ha, 97/9 o powierzchni 0,0192 ha arkusz mapy 5. Działki położone są w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi.

Wykaz nieruchomości Nr 86/2021 przeznaczonej do oddania w najem

Data publikacji:
2021-10-05
Ważne do:

dot. nieruchomości przy ulicy Szpitalnej 87. Cel najmu: garażowo-magazynowe.

Drukuj
Liczba odwiedzin
50172