przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Podatki i opłaty lokalne

Znaleziono 112 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2017-11-20 08:20:56 Uchwała nr XLIV/539/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2018 Nieobowiązujący
2017-11-20 08:20:47 Uchwała nr XLIV/537/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie opłaty targowej. Uchylony
2017-06-23 11:55:05 Uchwała nr XL/508/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czeladź instrumentem płatniczym Obowiązujący
2017-11-08 14:49:06 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Nieobowiązujący
2017-04-12 11:04:54 Uchwała Nr XXXVI/471/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji Nieobowiązujący
2017-08-22 07:59:34 Uchwała nr XXXII/438/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie opłaty targowej. Uchylony
2016-12-13 10:17:02 Uchwała nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej Uchylony
2016-12-13 10:17:38 Uchwała nr XXXI/396/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny... Nieobowiązujący
2016-12-13 10:17:54 Uchwała nr XXXI/395/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017 Nieobowiązujący
2016-12-13 10:18:22 Uchwała nr XXXI/394/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2017 Nieobowiązujący
2016-05-30 09:23:33 Uchwała nr XXV/348/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/253/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Czeladź na 2016 rok Obowiązujący
2016-05-30 09:22:26 Uchwała nr XXV/344/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Czeladź. Obowiązujący
2016-05-11 08:47:07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Nieobowiązujący
2016-04-05 13:27:11 Uchwała nr XXII/302/2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Zmodyfikowany
2015-12-17 14:20:26 Uchwała NR XVII/254/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Obowiązujący
2015-12-17 14:19:40 UCHWAŁA NR XVII/253/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 14:19:20 UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2015-12-17 14:18:57 UCHWAŁA NR XVII/251/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016 Nieobowiązujący
2015-12-17 14:18:35 UCHWAŁA NR XVII/250/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2016 Nieobowiązujący
2015-07-17 12:43:18 Zarządzenie nr 223/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
52136