przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 7981 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 51/2004 w sprawie: Księgi Jakości Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 52/2004 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: przekazania budynku przy ul. Reymonta 48 w administrację Zakładowi Budynków Komunalnych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 50/2004 w sprawie przejęcia obsługi finansowej i administracyjno-technicznej Straży Miejskiej w Czeladzi Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 48/2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Czeladź do końca II kwartału 2004 roku Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 49/2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19. 02.2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 47/2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 45/2004 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2003 rok. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 44/2004 w sprawie: udzielenia Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorom i Zastępcom Dyrektorów jednostek organizacyjnych upoważnień do dysponowania środkami publicznymi w imieniu Burmistrza Miasta Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 46/2004 w sprawie instrukcji dot. prowadzenia archiwum zakładowego Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 43/2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działki nr 13, k.m. 28 przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 41/2004 w sprawie zasad przeprowadzania auditów w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 40/2004 w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 39/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 37/2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli rocznej dokumentów niejawnych oraz dokonania przeglądu dokumentacji, oceny jej przydatności użytkowej, wydzielenia dokmentacji do przekazania do archiwum zakładowego Obowiązujący
2007-04-05 12:11:33 Zarządzenie nr 36/2004 w sprawie dopuszczenia osób do przetwarzania danych osobowych, indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności osób przetwarzających dane Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie nadania regulaminu pracy komisjom przetargowym powoływanym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie nr 34/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i instrukcji określającej sposób postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przetw Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2604236