przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5405 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/287/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/123/03 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/19/98 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 listopada 1998r. i zmiany uchwały Nr XXX/143/96 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie prz Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/286/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/285/2004 w sprawie budżetu miasta Czeladź na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIV/284/2004 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/102/99 z dnia 18 listopada 1999r.w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby Uchylony
2007-05-15 14:10:00 Uchwała nr XIX/149/2003 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt.: "Funkcjonowanie opieki społecznej w mieście ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Integracyjny "Senior", stowarzyszenia pomocy społecznej i jednostki powiatowe". Obowiązujący
2010-04-08 09:59:59 Uchwała nr VIII/49/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy DK 86 Uchylony
2010-04-08 10:01:36 Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy ulicy Staszica Uchylony
2010-04-08 10:06:40 Uchwała nr XL/277/2001 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz. Uchylony
2010-04-08 10:03:50 Uchwała nr XL/276/2001 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi. Uchylony
2007-03-22 13:10:55 Uchwała nr XL/275/2001 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2020-03-02 15:57:06 UCHWAŁA NR XX/260/2020 w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT Obowiązujący
2020-03-02 15:54:27 UCHWAŁA NR XX/258/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchylony
2007-05-08 15:18:21 Uchwała Nr projekt /2007 w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:21 Uchwała / projekt/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/855/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za waru Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała Nr ...../...../2005 projekt w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt. Funkcjonowania placówek oświatowych w mieście. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała nr XXXIV/....../2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała nr XXXIV/...../2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Stawickiego z dnia 12 maja br. Na Burmistrza Miasta Czeladź, w związku z odmownym załatwieniem wniosku skarżącego o umorzenie jego wierzytelności wobec Gminy Czeladź z tytułu czynszu d Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała nr XXXIV/..../2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Stawickiego z dnia 12 maja br. Na Burmistrza Miasta Czeladź, w związku z odmownym załatwieniem wniosku skarżącego o umorzenie jego wierzytelności wobec Gminy Czeladź z tytułu czynszu dz Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała nr XXXIV/...../2004 w sprawie rozpatrzenia skargi "Samoorganizacji i Inicjatywy Obywatelskiej" reprezentowanej przez Pana Mieczysława Golca na działalność Burmistrza w zakresie zadań własnych gminy oraz w zakresie zadań zleconych Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała nr XXXIV/..../2004 w sprawie rozpatrzenia skargi "Samoorganizacji i Inicjatywy Obywatelskiej" reprezentowanej przez Pana Mieczysława Golca na działalność Burmistrza w zakresie zadań własnych gminy oraz w zakresie zadań zleconych Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2116183