przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 151 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 85/2016 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2016-09-30
Ważne do:

dot. działki nr 134/1 arkusz mapy 25 przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej w Czeladzi, przy ul. Piotra Pawła i Leokadii Dehnelów oznaczonej numerem 35/118 arkusz mapy 41, o powierzchni 0,6294 ha.

Data publikacji:
2016-09-22
Ważne do:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej w Czeladzi, przy ul. Piotra Pawła i Leokadii Dehnelów oznaczonej numerem 35/118 arkusz mapy 41, o powierzchni 0,6294 ha zapisanej w KW KA1B/00022819/7. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przy ulicy Piotra Pawła i Leokadii Dehnelów ozn. nr 3/22 arkusz mapy 37, o powierzchni 0,4090 ha, zapisaną w księdze wieczystej KA1B/00016712/2

Data publikacji:
2016-09-22
Ważne do:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przy ulicy Piotra Pawła i Leokadii Dehnelów ozn. nr 3/22 arkusz mapy 37, o powierzchni 0,4090 ha, zapisaną w księdze wieczystej KA1B/00016712/2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Handlowej oznaczoną numerami działek: 2/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha, 4/8 ar

Data publikacji:
2016-09-20
Ważne do:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Handlowej oznaczoną numerami działek: 2/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha, 4/8 arkusz mapy 52, o powierzchni 0,3822 ha. Łączna powierzchnia wszystkich działek wynosi 0,9750 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej oznaczonej numerami działek: 58, 59, 60, 61, 63, 64 arkusz mapy 49 o powierzchni 2,1830 ha

Data publikacji:
2016-09-20
Ważne do:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej oznaczonej numerami działek: 58, 59, 60, 61, 63, 64 arkusz mapy 49 o powierzchni 2,1830 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00018666/8 oraz działkę numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,2558 ha zapisaną w księdze wieczystej KA1B/00055610/2. Łączna powierzchnia 2,4388 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 67/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 1,0481 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00

Data publikacji:
2016-09-20
Ważne do:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 67/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 1,0481 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00006110/9.

Ogłoszenie w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek: 27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 34/5, 35/5, 36/5, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 81/5 50/4, 26/5, 45/6, 31/5, arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 1,1331 ha położonych przy ulicy Gro

Data publikacji:
2016-09-16
Ważne do:

Ogłoszenie w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek: 27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 34/5, 35/5, 36/5, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 81/5 50/4, 26/5, 45/6, 31/5, arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 1,1331 ha położonych przy ulicy Grodzieckiej.

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Gdańskiej

Data publikacji:
2016-07-14
Ważne do:

dot. działek: nr 87/3 arkusz mapy 23 o pow. 2,5393 ha oraz nr 62/4 arkusz mapy 23 o pow. 0,0641 ha przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi

Wykaz nieruchomości nr 69/2016 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2016-07-07
Ważne do:

dot. sprzedaży dz. nr: 2/8, 2/16 i 4/8 arkusz mapy 52 przy ulicy Handlowej.

Wykaz nieruchomości nr 58/2016 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2016-07-07
Ważne do:

dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dz. nr 35/118 arkusz mapy 41 przy ulicy Dehnelów

Drukuj
Liczba odwiedzin
119183