przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 148 wiadomości.

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2016-07-07
Ważne do:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej_Trenowanie i rozgrywki ligowe III ligi Koszykówki Mężczyzn

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2016-06-06
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Mały grant - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi

Data publikacji:
2016-04-15
Ważne do:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Przeżyj to sam – niezapomniana wycieczka sposobem na zmianę światopoglądu w drodze ku dorosłości

Mały grant - Stowarzyszenie Moc Wsparcia

Data publikacji:
2016-04-14
Ważne do:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Kraina Świetlików – szkolenia dla przedstawicieli oświaty

Mały grant - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

Data publikacji:
2016-04-08
Ważne do:

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja Industriady 2016

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2016-04-04
Ważne do:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Aktywne formy spędzania czasu na sportowych zajęciach....

Drukuj
Liczba odwiedzin
80375