Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Opinie

Znaleziono 18 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-05-16 13:29:45 Uchwała Nr 4200/III/117/2019 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Czeladź obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł Obowiązujący
2019-05-07 08:57:13 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2019-01-30 08:57:53 Uchwała Nr 4200/III/35/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-01-30 08:58:12 Uchwała Nr 4200/III/36/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Obowiązujący
2019-01-03 09:11:10 Uchwała Nr 4200/III/218/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035 Obowiązujący
2019-01-03 09:10:54 Uchwała Nr 4200/III/217/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-01-03 09:10:38 Uchwała Nr 4200/III/216/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Obowiązujący
2018-09-11 14:33:21 Uchwała Nr 4200/IV/129/2018 - w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Obowiązujący
2018-05-18 09:11:36 Opinia o wykonaniu budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok Obowiązujący
2018-01-19 13:59:10 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Obowiązujący
2018-01-19 13:59:04 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Obowiązujący
2017-12-05 08:29:28 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 rok Obowiązujący
2017-12-05 08:29:35 Opinia o projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok Obowiązujący
2017-12-05 08:29:41 Opinia o projekcie budżetu na 2018 rok Obowiązujący
2018-01-05 10:40:01 Opinia o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2017 roku Obowiązujący
2017-04-06 09:09:30 Uchwała Nr 4200/IV/59/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2017-02-01 10:17:42 Opinie RIO: planowana kwota długu, sfinansowanie deficytu na 2017 rok Obowiązujący
2016-12-06 08:40:56 Opinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 4269

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl