przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Opinie

Znaleziono 26 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-09-18 10:51:10 Uchwała Nr 4200/IV/147/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Obowiązujący
2020-05-11 13:54:18 Uchwała Nr 4200/III/109/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2020-01-21 12:53:07 Uchwała Nr 4200/III/10/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Obowiązujący
2020-01-21 12:53:23 Uchwała Nr 4200/III/9/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-12-18 09:18:24 Uchwała Nr 4200/III/254/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrza Miasta Czeladź. Obowiązujący
2019-12-18 09:18:32 Uchwała Nr 4200/III/253/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Obowiązujący
2019-12-18 09:19:35 Uchwała Nr 4200/III/255/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2019-10-22 11:24:28 Uchwała Nr 4200/III/187/2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Obowiązujący
2019-05-16 13:29:45 Uchwała Nr 4200/III/117/2019 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Czeladź obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł Obowiązujący
2019-05-07 08:57:13 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2019-01-30 08:57:53 Uchwała Nr 4200/III/35/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-01-30 08:58:12 Uchwała Nr 4200/III/36/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Obowiązujący
2019-01-03 09:11:10 Uchwała Nr 4200/III/218/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035 Obowiązujący
2019-01-03 09:10:54 Uchwała Nr 4200/III/217/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-01-03 09:10:38 Uchwała Nr 4200/III/216/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Obowiązujący
2018-09-11 14:33:21 Uchwała Nr 4200/IV/129/2018 - w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Obowiązujący
2018-05-18 09:11:36 Opinia o wykonaniu budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok Obowiązujący
2018-01-19 13:59:10 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Obowiązujący
2018-01-19 13:59:04 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Obowiązujący
2017-12-05 08:29:28 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
6279