Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Plany zagospodarowania

Znaleziono 40 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-03-11 11:35:31 Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin Obowiązujący
2018-11-21 11:56:32 Uchwała Nr LVI/705/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec... Uchylony
2017-05-25 14:02:07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.58.2017 Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... Obowiązujący
2017-04-06 09:14:06 Uchwała Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie DK86. Obowiązujący
2017-04-06 09:13:33 Uchwała Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski. Zmodyfikowany
2017-03-01 13:33:00 Uchwała Nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – "Stare Piaski". Obowiązujący
2017-01-13 11:27:30 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.147.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXI/398/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani... Obowiązujący
2016-05-30 09:29:08 Uchwała Nr XXV/335/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby. Obowiązujący
2016-04-06 14:14:56 Uchwała Nr XVII/255/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ul. Będzińskiej i ul. Gdańskiej Obowiązujący
2016-08-09 14:32:06 Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-10 sygn. akt II SA/Gl 1401/13 stwierdzający nieważność uchwały nr LV/890/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi, w części. Obowiązujący
2010-11-18 09:28:56 Uchwała nr LXXIII/1282/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym nr 3/1 i 2/2 k. m. 51 Obowiązujący
2010-07-13 08:27:38 Uchwała nr LXX/1213/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź -"Nowa Kolonia Saturn" Obowiązujący
2010-07-13 08:30:04 Uchwała nr LXX/1212/2010 w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r Obowiązujący
2010-07-13 08:37:13 Uchwała nr LXX/1214/2010 w sprawie zmiany fragmentu planu miejscowego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86 Uchylony
2010-01-18 15:30:19 Uchwała nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? \\"Borzecha i Józefów\\" Obowiązujący
2010-01-11 08:50:50 Uchwała nr LXI/1023/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\"Nowe Piaski\\" Uchylony
2010-01-11 08:55:04 Uchwała nr LXI/1024/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\"Madera\\" Obowiązujący
2011-03-25 11:03:28 Uchwała Nr LVIII/940/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – \\"Stare Piaski\\" Zmodyfikowany
2009-11-05 08:35:45 Uchwała nr LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? \\"Stara Kolonia Saturn\\" Obowiązujący
2009-08-07 11:52:01 Uchwała nr LV/889/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\\\"Niwa\\\\" Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 18486

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl