Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Podatki i opłaty lokalne

Znaleziono 101 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-05-28 07:28:04 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018r. Obowiązujący
2019-01-08 10:52:33 Nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Obowiązujący
2018-12-04 12:28:40 Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019 Obowiązujący
2018-12-04 12:28:34 Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2019 Obowiązujący
2018-12-11 14:47:51 Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami Obowiązujący
2018-10-31 11:49:28 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ ZA 2017 ROK Nieobowiązujący
2018-05-10 14:19:01 Uchwała nr L/656/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Obowiązujący
2018-01-02 12:06:07 Uchwała nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Nieobowiązujący
2017-11-20 08:20:41 Uchwała nr XLIV/538/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2018. Nieobowiązujący
2017-11-20 08:20:56 Uchwała nr XLIV/539/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2018 Nieobowiązujący
2017-11-20 08:20:47 Uchwała nr XLIV/537/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie opłaty targowej. Uchylony
2017-06-23 11:55:05 Uchwała nr XL/508/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czeladź instrumentem płatniczym Obowiązujący
2017-11-08 14:49:06 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Nieobowiązujący
2017-04-12 11:04:54 Uchwała Nr XXXVI/471/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji Nieobowiązujący
2017-08-22 07:59:34 Uchwała nr XXXII/438/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie opłaty targowej. Uchylony
2016-12-13 10:17:02 Uchwała nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej Uchylony
2016-12-13 10:17:38 Uchwała nr XXXI/396/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny... Obowiązujący
2016-12-13 10:17:54 Uchwała nr XXXI/395/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017 Nieobowiązujący
2016-12-13 10:18:22 Uchwała nr XXXI/394/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2017 Nieobowiązujący
2016-05-30 09:23:33 Uchwała nr XXV/348/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/253/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Czeladź na 2016 rok Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 61237

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl