Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 5692 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-03-30 09:22:32 Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie określenia stawek czynszu za grunty oddane przez Gminę Czeladź w dzierżawę, najem lub w czasowe korzystanie, za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach gminnych oraz za korzystanie ze słupów oświetleniowych s Obowiązujący
2020-04-03 13:34:25 Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka w Czeladzi. Nieobowiązujący
2020-03-27 10:15:04 Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź. Obowiązujący
2020-03-19 10:37:15 Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie określenia budynków, których komunalne lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży oraz domków fińskich przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz ich najemców. Obowiązujący
2020-04-03 13:34:45 Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
2020-04-03 13:35:15 Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
2020-03-17 13:09:33 Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Czeladź regulaminu pracy. Obowiązujący
2020-04-03 13:35:59 Zarządzenie Nr 68 /2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Obowiązujący
2020-04-03 13:35:29 Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
2020-04-03 13:35:45 Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
2020-03-09 09:59:21 Zarządzenie Nr 63/2020 sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź. Obowiązujący
2020-02-25 07:51:49 Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2020 rok Obowiązujący
2020-02-25 07:51:38 Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2020 rok Obowiązujący
2020-02-20 09:04:30 Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Obowiązujący
2020-02-24 08:56:03 Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie przyjęcia wzorów wniosków, umowy oraz sprawozdania o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Czeladź działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Obowiązujący
2020-02-26 10:12:06 Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie określenia stawek czynszu za grunty oddane przez Gminę Czeladź w dzierżawę, najem lub w czasowe korzystanie, za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach gminnych oraz za korzystanie ze słupów oświetleniowych sta Uchylony
2020-02-20 09:04:40 Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
2020-02-20 09:05:02 Zarządzenie nr 46/2020 sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2020 rok Obowiązujący
2020-02-24 08:56:36 Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2020-02-20 09:04:52 Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2020 rok. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 1553524

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl