Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 5646 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-01-23 10:14:05 Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: wprowadzenia nowej stawki czynszu obowiązującej za najem socjalny i najem tymczasowych pomieszczeń lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czeladź. Nieobowiązujący
2020-01-23 10:14:32 Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie: wprowadzenia bazowej stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czeladź Nieobowiązujący
2020-01-21 12:56:51 Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-01-21 12:56:13 Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2020 Obowiązujący
2020-01-21 12:56:22 Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Przeciwdz Obowiązujący
2020-01-14 12:17:36 Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 2 kwietnia 2004. Obowiązujący
2020-01-14 12:11:45 Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź. Obowiązujący
2020-01-15 09:36:01 Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Czeladź karty adresowej Domu przedpogrzebowego zlokalizowanego przy ul. Będzińskiej 66 w Czeladzi. Obowiązujący
2020-01-21 12:56:29 Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie Obowiązujący
2020-01-21 12:56:38 Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisjom konkursowym w Urzędzie Miasta Czeladź powołanym do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konku Obowiązujący
2020-01-03 10:28:07 Zarządzenie Nr 422/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Urzędzie .. Obowiązujący
2019-12-31 08:58:23 Zarządzenie Nr 414/2019 w sprawie zmian godzin pracy w dniu 31 grudnia 2019 dla pracowników Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-01-20 16:47:22 Zarządzenie Nr 417/2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2019 rok Nieobowiązujący
2020-01-20 16:47:39 Zarządzenie Nr 416/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2019 rok Nieobowiązujący
2020-01-20 16:46:50 Zarządzenie Nr 415/2019 w sprawie powołania dyrektora Muzeum "Saturn" w Czeladzi Obowiązujący
2019-12-31 08:57:47 Zarządzenie Nr 411/2019 w sprawie: zaopiniowania tekstu jednolitego wprowadzającego zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi Obowiązujący
2019-12-23 14:08:07 Zarządzenie Nr 409/2019 w sprawie zmian godzin pracy w dniu 24 grudnia 2019 dla pracowników Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-01-16 09:18:12 Zarządzenie Nr 410/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2019 r. Nieobowiązujący
2020-01-22 10:37:51 Zarządzenie nr 403/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Obowiązujący
2019-12-23 14:10:29 Zarządzenie Nr 405/2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2019 rok Nieobowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 1544854

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl