Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Akty prawne

Znaleziono 11 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-04-03 15:00:22 Uchwała nr VI/83/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w ... Obowiązujący
2015-12-04 09:43:56 Uchwała Nr XVII/256/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Obowiązujący
2015-06-05 14:05:15 Uchwała Nr XI/176/2015 w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmodyfikowany
2015-05-06 08:04:42 Uchwała Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylony
2013-08-29 14:28:51 Uchwała Nr LVI/804/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XLI/591/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. Obowiązujący
2012-12-20 08:07:27 Uchwała nr XLI/591/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylony
2012-12-20 08:07:07 Uchwała nr XLI/590/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujący
2012-12-20 08:06:47 Uchwała nr XLI/589/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchylony
2012-12-20 08:06:09 Uchwała Nr XLI/588/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź. Obowiązujący
2012-12-20 08:05:53 Uchwała nr XLI/587/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za u... Uchylony
2012-12-20 08:05:32 Uchwała nr XLI/586/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 9676

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl