Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Czeladź funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt zlokalizowany jest na terenie PGO CORTEX II Sp. z o.o. przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. Oferta ta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Dostarczone przez mieszkańców odpady można przekazać firmie NIEODPŁATNIE.

Do PSZOK można dostarczyć zebrane selektywnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 tony rocznie na gospodarstwo domowe.

 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Czeladź, ul. Szyb Jana 1H

Czynny:
poniedziałek, środa i piątek - godz. 7. 00 - 14. 00
w każdą pierwszą sobotę miesiąca - godz. 8.00 - 14.00
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – godz. 7. 00 do 18.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK znajdują się na stronie www.pszok.org

Redakcja strony: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3512

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl