Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kontrole

Znaleziono 341 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2013-11-18 16:40:56 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Obowiązujący
2013-11-18 16:41:18 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w 2013 r. Obowiązujący
2013-11-12 11:06:18 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Katowicach Obowiązujący
2013-10-22 14:10:38 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Obowiązujący
2013-10-14 07:36:58 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Szkół w 2013 r. Obowiązujący
2013-07-30 10:48:59 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach Obowiązujący
2013-07-30 10:49:52 Informacja o kontroli RIO Katowice Obowiązujący
2013-07-24 13:37:49 Informacja o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązujący
2013-07-22 07:43:44 Informacja o kontroli w Gim. Nr 3 Obowiązujący
2013-07-22 07:42:02 Informacja o kontroli w SP 1 Obowiązujący
2014-01-13 12:42:54 Informacja o kontroli dorażnej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej Obowiązujący
2013-11-18 16:42:36 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOSiR w 2013 r. Obowiązujący
2013-07-02 12:40:20 Wystapienie pokontrolne RIO z kontroli gospodarki finansowej Miasta Czeladź za okres od 1 stycznia 2008r. do 28 marca 2013r. Obowiązujący
2013-05-27 16:48:44 Informacja o kontroli w MOPS Obowiązujący
2013-05-23 09:33:27 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 4 w 2013 roku Obowiązujący
2013-09-04 10:05:59 Informacja o przeprowadzonej Konroli w DPS SENIOR Obowiązujący
2013-02-20 10:19:53 Zestawienie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2012 r. Obowiązujący
2013-02-20 10:19:38 Zestawienie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi w 2012 r. Obowiązujący
2013-01-10 12:24:43 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Obowiązujący
2012-12-24 12:26:03 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Straży Miejskiej Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 150122

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl