Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Ekoportal

EKOPORTAL

Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Czeladź jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Burmistrz Miasta Czeladź prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.
Link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych, właściwe dla Burmistrza Miasta Czeladź na stronie Ministerstwa Środowiska:

 

 

https://wykaz.ekoportal.pl/
  (> Wyszukiwanie kart > Urząd Miasta Czeladź)

Redakcja strony: EkoportalRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 330

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl