Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Czeladź sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Program uchwala Rada Gminy.
Link do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024”: http://bip.czeladz.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/12911.html

Redakcja strony: Program Ochrony Środowiska dla Gminy CzeladźRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 397

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl