Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kluby radnych

Kluby Radnych Rady Miejskiej w Czeladzi w VII kadencji 2014-2018

 

Kategoria: Kluby radnych [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Klub Radnych - Wspólnie dla Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2018-12-27 10:05
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
784.94KB
ikona Klub Radnych - Prawo i Sprawiedliwość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2018-12-27 10:04
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
0.99MB

 

Kwestie dot. powstawania i funkcjonowania klubów radnych reguluje przepis § 58 Statutu Miasta Czeladź (Uchwała Nr XV/225/2015 z póź.zm.)

§ 58.

 1. Radni mogą łączyć się w kluby tworzone na podstawie kryteriów przez siebie przyjętych, takich jak w szczególności kryteria polityczne, zawodowe, społeczne lub środowiskowe.
 2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
 3. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 4. Przynależność do klubu jest dobrowolna.
 5. Fakt utworzenia klubu należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia powstania klubu.
 6. Klub ropoczyna swą działalność z chwilą złożenia Przewodniczącemu pisemnego zgłoszenia o jego utworzeniu.
 7. Przewodniczący informuje Radę o powstaniu klubu na najbliższej sesji następującej po otrzymaniu zgłoszenia o utworzeniu klubu.
 8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. powinno zawierać:
  • nazwę klubu;
  • imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
  • listę członków klubu wraz z ich własnoręcznymi podpisami.
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć regulamin, o którym mowa w ust. 3, a po każdej jego zmianie złożyć tekst jednolity regulaminu uwzględniający dokonane zmiany.
 10. W razie zmiany składu osobowego klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego.
 11. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady, jak również zgłaszać projekty uchwał, wnioski, dezyderaty, postulaty, itp.

Redakcja strony: Kluby radnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2646

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl