Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Konsultacje społeczne

Znaleziono 22 wiadomości.

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Data publikacji:
2019-04-29
Ważne do:
2019-07-29 23:59:59

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice 322580445, Częstochowa 343681512,

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2019-03-12
Ważne do:
2019-04-02 23:59:59

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź.

Informacja Burmistrza Miasta BK-RM.604.32.2015 z dnia 14.08.2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030".

Data publikacji:
2018-08-14
Ważne do:
2018-09-04 23:59:59

Informacja Burmistrza Miasta BK-RM.604.32.2015 z dnia 14.08.2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030".

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź

Data publikacji:
2018-04-17
Ważne do:
2018-04-30 23:59:59

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Data publikacji:
2018-04-16
Ważne do:
2018-04-27 23:59:59

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czel

Data publikacji:
2018-02-26
Ważne do:
2018-03-07 23:59:59

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi

Data publikacji:
2017-12-27
Ważne do:
2018-01-12 23:59:59

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Informacja Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 5.09.2017r. o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź

Data publikacji:
2017-09-05
Ważne do:
2017-09-27 23:59:59

Informacja Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 5.09.2017r. o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024. Dotyczy udziału społeczeństwa w niniejszym postępowaniu.

Komunikat Burmistrza Miasta Czeladź o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Czeladź do związku metropolitalnego.

Data publikacji:
2017-04-13
Ważne do:
2017-04-27 23:59:59

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/486/2017 Rady Miejskiej w Czeladź z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Czeladź, dotyczących wejścia Miasta Czeladź do tworzonego związku metropolitalnego - Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego

Data publikacji:
2017-03-09
Ważne do:
2017-03-23 15:30:00

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego

Drukuj Liczba odwiedzin: 15915

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl