Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czeladź

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Czeladź, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1. otwarty dostęp do rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.
   Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej.
   Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
   Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą, pokój 131, tel. 32/76-37-916, 32/76-37-914.

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Rejestr Instytucji Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 757
2015-11-24 13:52
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
51.82KB
ikona Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
2015-11-24 13:52
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
13.5KB
ikona Dział I oznaczenie instytucji kultury Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 589
2019-03-20 07:38
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
55.87KB
ikona Dział II organizacja Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 546
2019-03-20 07:39
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
59.86KB
ikona Dział III mienie instyt. kultury Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
2019-03-20 07:39
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
102.56KB
ikona Dział IV Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2019-03-20 07:41
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
48.01KB
ikona Dział I oznaczenie instytucji kultury Muzeum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
2015-11-24 13:50
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
68.06KB
ikona Dział II organizacja SATURN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
2015-11-24 13:49
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
45.43KB
ikona Dział III mienie inst. kult. SATURN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
2015-11-24 13:49
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
90.14KB
ikona Dział IV Muzeum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2015-11-24 13:48
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
21.11KB

Redakcja strony: Rejestr Instytucji KulturyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1845

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl