Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
4327
Jak korzystać z BIP?
3805
Pomoc
1075
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
16308
Dział: Prawo
Podstrona Odwiedziny Ilość
Prawo
961
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1449051
Dokumenty
1407399
Strona główna BIP
144051
Brak strony
12726
Wyniki wyszukiwania
9752
Poprzednia wersja
6448
redakcja_BIP
4167
Mapa witryny BIP
2892
Poprzednia wersja komunikatu
1751
Polityka prywatności
1486
Jak szukać
1055
Jak korzystać z BIP
967
Zastrzeżenia prawne
955
Statystyka strony
884
Ankieta formularz
245
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1562077
Burmistrz
35359
Oświadczenie majątkowe
8168
Wniosek o patronat
2297
Burmistrzowie w latach od 1990
91
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
916
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1350785
Wnioski i interpelacje Radnych
247634
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
68017
Rada Miejska
34131
Terminarz posiedzeń komisji
29638
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
26686
Komisja Finansowo-Budżetowa
17162
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
15571
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
14772
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
14071
Skład Rady Miejskiej
12506
Statut Miasta
11892
Komisja Rewizyjna
8230
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6072
Patrycja Juszczyk
4805
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
4352
Dominik Penar
3631
Kamil Kowalik
3353
Monika Pawlik
3270
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
3170
Marcin Gadecki
2892
Patryk Trybulec
2891
Stanisław Pisarek
2764
Kluby radnych
2722
Komisje - kadencja 2014-2018
2717
Andrzej Mentel
2534
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2491
Wojciech Maćkowski
2312
Katarzyna Pilc
2260
Waldemar Żak
2179
Janina Wcisło
2162
Włodzimierz Jaros
2154
Marek Jarno
2084
Ramowy plan pracy
2034
Marian Kita
1989
Ewa Fronczek
1981
Zofia Bazańska
1973
Irena Owczarz
1949
Marek Kocoń
1851
Dariusz Pietrzykowski
1772
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1678
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
1516
Komisja Finansowo-Budżetowa
1514
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
1444
Komisje - kadencja 2018-2023
1266
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
965
Komisja Rewizyjna
878
Łukasz Wesołowski
763
Barbara Wszołek
762
Komisja Statutowo-Regulaminowa
730
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
697
Barbara Strzelecka
682
Beata Marcinkowska
645
Jarosław Deleska
644
Ireneusz Gawroński
616
Jolanta Ptaś
573
Zbigniew Panek
569
Małgorzata Chojnacka
564
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
544
Radni Rady Miejskiej od 1990
59
Laureaci Nagrody Miasta
50
Honorowy Obywatel Miasta
48
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
41
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
20658
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2026
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
33728
Wydziały
28870
Regulamin organizacyjny
28731
Kierownictwo
6417
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
5397
Sekretarz Miasta
5319
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
4524
Schemat organizacyjny
4451
Skarbnik Miasta
4411
Status prawny i zadania miasta
3990
Rejestr żłobków
3276
Statut Miasta
3182
Rejestry, ewidencje, archiwa
2254
Kodeks etyczny
2128
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
1959
Rejestr Instytucji Kultury
1846
Dyrektor Urzędu
965
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
15684
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
11855
Iwona Szaleniec
3096
Anna Hetmańczyk
3078
Aneta Jóźwin-Rybska
3073
Anna Młodecka
2989
Agnieszka Nowak
2980
Agata Nowakowska-Michałek
2912
Ewa Kiedrzyn
2820
Izabela Penszko
2780
Bożena Podgórska
2584
Sławomir Święch
2417
Dorota Grela
2413
Dominik Hodurek
2400
Renata Paluch
2394
Artur Polak
2381
Mariola Kozieł
2308
Paweł Wojtusiak
2236
Joanna Jędrusik
2236
Anna Mentel
2231
Jolanta Barańska
2159
Ewa Rulecka
2141
Bogusława Tanhojzer
2139
Michał Goc
2138
Barbara Węgrzyn
1996
Małgorzata Skiba
1987
Renata Biżek
1984
Jolanta Kopeć
1973
Henryk Michalski
1958
Agnieszka Pokorny
1948
Iwona Sułkowska
1728
Krzysztof Leśniak
1605
Iwona Sztramko
1576
Małgorzata Świder
1509
Ewa Lasoń
1436
Artur Smagorowicz
1258
Dorota Strączek
1114
Marta Świderek
1087
Grażyna Zachariasz
565
Robert Szczupider
494
Ewa Ambroży
483
Oświadczenia archiwalne
366
Barbara Kamińska
273
Janusz Górski
216
Agata Grabowska-Maj
181
Iwona Gałuszewska
161
Justyna Puławska
156
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
Patrycja Juszczyk
1
Włodzimierz Jaros
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
81077
Zamówienia powyżej 30000 Euro
61509
Zakończone postępowania
38368
Zamówienia publiczne
23187
Plany postępowań
5153
Rocznik 2019
1250
Ustalenie wartości szacunkowej
789
Rocznik 2018
692
Rocznik 2017
674
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
456
RODO w zamówieniach publicznych
436
Rocznik 2020
325
Komunikacja
103
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
100039
Nieruchomości - działki budowlane
99141
Urbanistyka
93263
Praca
84628
Nieruchomości - dzierżawy
62927
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
45861
Organizacje pozarządowe
45438
Tablica ogłoszeń
42273
Decyzje środowiskowe
37032
Usuwanie zieleni
34935
Konkurs ofert
23497
Konsultacje społeczne
18446
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
15519
Obligacje
11137
Mieszkania komunalne
7732
Dotacje dla przedszkoli
5926
Zgromadzenia publiczne
4115
Utrzymanie czystości
3613
nieruchomosci
3495
Pomoc publiczna
3102
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
2653
Raport o stanie gminy
1058
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
918206
Sprawozdania z budżetu
164645
Podatki i opłaty lokalne
45140
Sprawozdania finansowe
37178
Mienie komunalne
8481
Budżet, finanse i majątek
7459
Sprawozdania z inwestycji
6816
Ciężar publiczny
6458
Opinie
5665
Dług publiczny
5268
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1752
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
79288
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
17910
Gospodarka odpadami
14545
Akty prawne
9946
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
3850
Najczęściej występujące problemy
3444
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
3114
Ulotki edukacyjne
1959
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
1649
Azbest
1648
Sprawozdawczość
1449
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1434
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1173
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
6947
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
5839
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
398
Ekoportal
385
Baza danych OOS
356
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
352
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
243
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
41342
Planowanie przestrzenne
14424
Studium uwarunkowań
10088
Plany w trakcie opracowania
5355
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
38818
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
9332
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
153304
Kontrole przedsiebiorcow
696
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
964
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4584
Petycje złożone do Rady Miejskiej
3763
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
2394
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
35
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
29
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
4503
Wybory uzupelniajace 2016
3298
Ławnicy 2016
1202
Wybory samorządowe
682
Wybory do PE 2019
554
Wybory parlamentarne 2019
543
Wybory prezydenckie 2020
499
Referendum 2015
388
Wybory kadencja 2018-2023
371
Wybory_parlamentarne
363
Ławnicy 2019
251
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4129
Protokoły z posiedzeń MRMC
3916
Materiały na sesję MRMC
2965
Skład MRMC
1207
Uchwały MRMC
1171
Statut MRMC
1162
Sprawozdania MRMC
1107
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
8011
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3768
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
1642
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1404
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
2124

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 884

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl