przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
4685
Jak korzystać z BIP?
4177
Pomoc
1262
Tłumacz języka migowego
281
Deklaracja dostępności
195
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
17657
Dział: Prawo
Podstrona Odwiedziny Ilość
Prawo
1105
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1502996
Dokumenty
1412650
Strona główna BIP
155989
Brak strony
12943
Wyniki wyszukiwania
10601
Poprzednia wersja
6965
redakcja_BIP
4529
Mapa witryny BIP
3189
Poprzednia wersja komunikatu
1799
Polityka prywatności
1653
Jak szukać
1165
Jak korzystać z BIP
1148
Zastrzeżenia prawne
1058
Statystyka strony
1016
Ankieta formularz
247
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1588944
Burmistrz
37984
Oświadczenie majątkowe
8877
Wniosek o patronat
2468
Burmistrzowie w latach od 1990
272
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1079
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1367206
Wnioski i interpelacje Radnych
256470
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
71053
Rada Miejska
36504
Terminarz posiedzeń komisji
31083
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
27963
Komisja Finansowo-Budżetowa
17803
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
16123
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
15274
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
14565
Skład Rady Miejskiej
13354
Statut Miasta
12090
Komisja Rewizyjna
8597
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6297
Patrycja Juszczyk
5168
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
4602
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
3940
Dominik Penar
3910
Monika Pawlik
3536
Kamil Kowalik
3474
Patryk Trybulec
3174
Marcin Gadecki
3142
Kluby radnych
2903
Komisje - kadencja 2014-2018
2880
Stanisław Pisarek
2854
Andrzej Mentel
2756
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2620
Wojciech Maćkowski
2563
Janina Wcisło
2337
Katarzyna Pilc
2328
Waldemar Żak
2261
Włodzimierz Jaros
2214
Ramowy plan pracy
2197
Zofia Bazańska
2169
Marek Jarno
2160
Ewa Fronczek
2136
Irena Owczarz
2130
Marian Kita
2071
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2003
Marek Kocoń
1935
Dariusz Pietrzykowski
1925
Komisja Finansowo-Budżetowa
1847
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
1814
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
1714
Komisje - kadencja 2018-2023
1449
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
1208
Komisja Rewizyjna
1021
Łukasz Wesołowski
974
Barbara Wszołek
956
Barbara Strzelecka
857
Komisja Statutowo-Regulaminowa
855
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
847
Beata Marcinkowska
828
Jarosław Deleska
798
Zbigniew Panek
753
Jolanta Ptaś
725
Małgorzata Chojnacka
713
Ireneusz Gawroński
622
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
544
Radni Rady Miejskiej od 1990
207
Honorowy Obywatel Miasta
185
Laureaci Nagrody Miasta
181
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
173
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
21736
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2300
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
36298
Wydziały
31539
Regulamin organizacyjny
29992
Kierownictwo
6867
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
5759
Sekretarz Miasta
5660
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
4886
Schemat organizacyjny
4782
Skarbnik Miasta
4582
Status prawny i zadania miasta
4247
Statut Miasta
3796
Rejestr żłobków
3490
Rejestry, ewidencje, archiwa
2431
Kodeks etyczny
2338
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2114
Rejestr Instytucji Kultury
1988
Dyrektor Urzędu
1147
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
16674
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
12696
Iwona Szaleniec
3376
Aneta Jóźwin-Rybska
3295
Anna Hetmańczyk
3266
Anna Młodecka
3242
Agnieszka Nowak
3144
Agata Nowakowska-Michałek
3091
Izabela Penszko
2972
Ewa Kiedrzyn
2910
Bożena Podgórska
2730
Artur Polak
2606
Dorota Grela
2575
Renata Paluch
2569
Dominik Hodurek
2559
Sławomir Święch
2475
Paweł Wojtusiak
2470
Mariola Kozieł
2420
Anna Mentel
2409
Michał Goc
2334
Jolanta Barańska
2333
Bogusława Tanhojzer
2319
Joanna Jędrusik
2305
Ewa Rulecka
2290
Małgorzata Skiba
2184
Barbara Węgrzyn
2170
Henryk Michalski
2141
Jolanta Kopeć
2136
Agnieszka Pokorny
2104
Renata Biżek
2034
Krzysztof Leśniak
1749
Iwona Sułkowska
1744
Iwona Sztramko
1705
Małgorzata Świder
1542
Artur Smagorowicz
1456
Ewa Lasoń
1447
Dorota Strączek
1248
Marta Świderek
1216
Grażyna Zachariasz
580
Robert Szczupider
497
Ewa Ambroży
487
Oświadczenia archiwalne
480
Barbara Kamińska
389
Agata Grabowska-Maj
334
Janusz Górski
322
Iwona Gałuszewska
278
Justyna Puławska
260
Katarzyna Misiak-Murawa
159
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
Patrycja Juszczyk
1
Włodzimierz Jaros
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
87145
Zamówienia powyżej 30000 Euro
66677
Zakończone postępowania
40107
Zamówienia publiczne
25253
Plany postępowań
5629
Rocznik 2019
1341
Ustalenie wartości szacunkowej
852
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
806
Rocznik 2018
751
Rocznik 2017
740
Rocznik 2020
552
RODO w zamówieniach publicznych
544
Komunikacja
243
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - działki budowlane
106861
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
106518
Urbanistyka
97971
Praca
93205
Nieruchomości - dzierżawy
67729
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
48787
Organizacje pozarządowe
47998
Tablica ogłoszeń
45277
Decyzje środowiskowe
39885
Usuwanie zieleni
36317
Konkurs ofert
27181
Konsultacje społeczne
19293
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
16919
Obligacje
14660
Mieszkania komunalne
9342
Dotacje dla przedszkoli
6465
Zgromadzenia publiczne
4583
Utrzymanie czystości
3836
nieruchomosci
3495
Pomoc publiczna
3338
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
2813
Raport o stanie gminy
1276
Obwieszczenie o licytacji
251
Gospodarka łowiecka
51
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
935516
Sprawozdania z budżetu
170149
Podatki i opłaty lokalne
47069
Sprawozdania finansowe
38780
Mienie komunalne
8877
Budżet, finanse i majątek
7864
Sprawozdania z inwestycji
7211
Ciężar publiczny
6806
Opinie
6271
Dług publiczny
5547
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1899
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
83328
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
20243
Gospodarka odpadami
15767
Akty prawne
10682
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
4694
Najczęściej występujące problemy
3815
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
3457
Ulotki edukacyjne
2152
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
1822
Azbest
1752
Sprawozdawczość
1665
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1563
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1289
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
7580
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
6568
Ekoportal
585
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
582
Baza danych OOS
513
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
464
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
371
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
43996
Planowanie przestrzenne
15528
Studium uwarunkowań
10627
Plany w trakcie opracowania
5796
Mapy
273
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
40148
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
9848
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
160211
Kontrole przedsiebiorcow
776
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1054
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4880
Petycje złożone do Rady Miejskiej
4149
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
2609
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
179
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
118
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
4890
Wybory uzupelniajace 2016
3384
Ławnicy 2016
1290
Wybory prezydenckie 2020
790
Wybory samorządowe
783
Wybory parlamentarne 2019
680
Wybory do PE 2019
672
Wybory kadencja 2018-2023
451
Ławnicy 2019
444
Referendum 2015
392
Wybory_parlamentarne
363
28 Czerwiec
197
12 lipiec
51
10 Maj
47
Ławnicy 2020
44
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4348
Protokoły z posiedzeń MRMC
4142
Materiały na sesję MRMC
3140
Statut MRMC
1372
Sprawozdania MRMC
1353
Skład MRMC
1304
Uchwały MRMC
1303
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
8598
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3968
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
1803
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1505
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
2429

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1016