Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 153 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2019-07-30
Ważne do:
2019-08-13 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa sieci gazowej do budynków mieszkalnych na działkach nr 348, 345, 153, 133 karta mapy 22 przy ul. Kamiennej w Czeladzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta nr BK-RF.6733.1.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2019-07-12
Ważne do:
2019-07-26 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta nr BK-RF.6733.1.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy sieci gazowej na działkach nr: 62, 132/1, 246/1 karta mapy 30 przy ul. Katowickiej w Czeladzi".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RF.6733.01.2019 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2019-06-03
Ważne do:
2019-06-19 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RF.6733.01.2019 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej na działkach nr 62, 132/1, 246/1 karta mapy 30 przy ul. Katowickiej w Czeladzi.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.28.2018

Data publikacji:
2019-05-21
Ważne do:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.28.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RM.6721.03.2017 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śl.

Data publikacji:
2019-05-20
Ważne do:
2019-07-15 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RM.6721.03.2017 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śl.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RM.6721.01.2017 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym.

Data publikacji:
2019-05-20
Ważne do:
2019-07-15 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BK-RM.6721.01.2017 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Data publikacji:
2019-04-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Zawiadamiam o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzinem.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź.

Data publikacji:
2019-03-26
Ważne do:
2019-05-23 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RM.6733.1.7.2019 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Data publikacji:
2019-03-21
Ważne do:
2019-04-04 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RM.6733.1.7.2019 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla "Budowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączem gazu do pawilonu handlowego na działkach nr 91, 92, 81/7, 81/8, 53/4 karta mapy 11 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RM.6733.1.5.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2019-03-08
Ważne do:
2019-03-22 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RM.6733.1.5.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączem gazu do pawilonu handlowego na działkach nr 91, 92, 81/7, 81/8, 53/4 karta mapy 11 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi"

Drukuj Liczba odwiedzin: 81004

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl