Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Sekretarz Miasta

Dorota Bąk

Sekretariat:

  • tel. 32 76 37 925
  • email:

Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów w:

  • poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00
  • wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00

Zadania Sekretarza Miasta:

1. Koordynowanie działań Straży Miejskiej i Referatu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w mieście, zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych.
2. Rekomendowanie Burmistrzowi projektów dotyczących kierunków polityki Miasta w obszarach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych.
3. Monitorowanie realizacji celów polityki Miasta w tych obszarach.
4. Monitorowanie procesów wykonania planów i zadań w tych obszarach.
5. Rekomendowanie Burmistrzowi projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obronnych, po zaopiniowaniu ich przez przez Referat Zarządzania Kryzysowego.
6. Monitorowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków ratowniczych oraz OC w akcjach zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof.
7. Koordynacja planowania i organizacji udziału sił i środków OC w realizacji zadań na rzez sił zbrojnych.
8. Monitorowanie działań zarządzania kryzysowego w przedmiocie zapewnienia ochrony ludności, dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
9. Monitorowanie zadań referatu w zakresie zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego oraz urządzeń specjalnych.
10. Koordynacja działań dotyczących realizacji szkolenia obronnego i OC, jak również ich popularyzacji.
11. Rekomendowanie Burmistrzowi do zatwierdzenia spraw dotyczących przyznania i rozliczania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, których zadania statutowe obejmują zakres objęty zadaniami zarządzania kryzysowego.
12. Koordynacja prac dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w wydziałach Urzędu Miasta.
13. Koordynacja prac dotyczących współpracy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Czeladź z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi, jednostkami oświaty i kultury oraz ze służbami państwowymi (policja, straż pożarna i inne służby administracji publicznej).
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta.

Oświadczenia majątkowe

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Oświadczenie majątkowe z 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2018-09-05 13:39
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
218.51KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
2017-07-12 13:35
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
266.89KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 773
2016-06-08 10:34
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
403.69KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2015 r. (181 KB)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
2015-11-24 08:50
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
180.75KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2015-11-24 08:50
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
149.95KB
ikona Oświadczenia majątkowe z 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2019-06-28 07:49
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
374.29KB

Redakcja strony: Sekretarz MiastaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4846

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl