Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

mgr Beata Zawiła

Sekretariat:

tel. 32 76 37 935

email:

Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 10:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie.

 

 Zadania Zastępcy Burmistrza do spraw Społecznych:


1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą oraz nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi tj.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,  Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Żłobkiem Miejskim.
2. Sprawuje nadzór nad placówkami oświatowymi, dla których gmina jest organem prowadzącym tj.: przedszkolami publicznymi, publicznymi szkołami podstawowymi.
3. Organizuje i nadzoruje rozwiązywanie spraw mających szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społeczno-materialnych mieszkańców Gminy.
4. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizowaniem imprez masowych – kulturalnych i sportowych.
5. Organizuje i nadzoruje działania związane z promocją Gminy.
6. Zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem bezrobociu.
7. Sprawuje nadzór nad programami związanymi z oświatą i polityką społeczną.
8. Współpracuje z Radą Miejską w Czeladzi i jej komisjami w zakresie zadań przez siebie nadzorowanych.
9. Przedkłada Burmistrzowi przygotowane przez siebie projekty uchwał.
10. Wydaje decyzje administracyjne na podstawie odrębnych upoważnień.
11. Wykonuje zadania zlecone przez Burmistrza, zgodnie z jego poleceniami.

 

Oświadczenia majątkowe

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Oświadczenia majątkowe z 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2019-06-28 07:48
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
300.73KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2018 r. - początek kadencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2019-03-18 15:30
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
272.74KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2018 r. - koniec kadencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2019-03-18 15:30
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
249.86KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2018-09-05 13:37
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
181.43KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2017-07-12 13:34
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
202.03KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
2016-06-08 10:36
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
293.69KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2015 r.- według stanu na 31.12.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
2015-11-24 08:35
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
133.19KB
ikona Oświadczenie majątkowe z 2015 r.- po powołaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2015-11-24 08:34
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny
545.37KB

Redakcja strony: Z-ca Burmistrza ds. SpołecznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3733

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl