przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4839 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/644/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 1/55 części dz. nr 35/62 k.m. 41 o pow. 1571 mkw. przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/643/2005 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 190/5 k.m. 4 o pow. 2125 mkw. przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/642/2005 w sprawie nabycia działki nr 132/2, k.m. 55 przy ul. Prostej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/659/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/658/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/627/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała XLV/626/2005 w sprawie BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2005 ROK Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/637/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/636/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/635/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/634/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/633/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/632/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/631/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/630/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/629/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/628/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-15 14:31:13 Uchwała Nr XLII/608/2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Czeladź na lata 2005 ? 2011. Nieobowiązujący
2007-05-15 14:28:16 Uchwała Nr XLII/607/2004 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005 ? 2015. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/625/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawierozpatrzenia skargi radnego Wiesława Konderaka z dnia 26 listopada 2004 roku na Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie odmowy udostępnienia skarżącemu sprawozdania Z-03, dot Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1482529