przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4839 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/555/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XL/592/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/599/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/600/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/403/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/598/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/597/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/596/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/595/2004 w sprawie podatku rolnego na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/594/2004 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XL/601/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/529/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/558/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/559/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o powierzchni łącznej 34 722 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/560/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o powierzchni łącznej 6 086 mkw. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/561/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/562/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/563/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/564/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/565/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/566/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/567/2004 w sprawie sprzedaży części działki nr 203/2 k.m. 21 położonej przy ul. Cmentarnej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1482583