przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4795 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/457/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/420/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/452/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/419/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/456/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: zatwierdzanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/451/2004 w sprawie przyznawania Stypendium dla studentów będących mieszkańcami Gminy Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/458/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 9 178 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/450/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/449/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 191/4 k.m. 22 o pow. 60 m2 przy ul. Kosmonautów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/448/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 132/3 k.m. 12 o pow. 180 m2 przy ul. Pieńkowskiego - Kombatantów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/447/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 227/2 k.m. 21 o pow. 5 m2 przy ul. Cmentarnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/446/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 28/29 k.m. 47 o pow. 23 m2 przy ul. Trznadla w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/445/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 39/1 k.m. 48 o pow. 326 m2 przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/444/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 33/5 k.m. 43 o pow. 820 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/443/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 54 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/442/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 118 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/441/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 114 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/440/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 122 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/439/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 123 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/438/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 60 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1465054