przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5009 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVII/665/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi" Zmodyfikowany
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVII/667/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Przebudowa zbiorczego układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin i Wojkowice z DK nr 94 Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVII/671/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/622/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, zasad przyznawania nagród oraz trybu składania wniosków Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała XLVII/670/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/621/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywa Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVII/669/2005 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:16 Uchwała Nr LI/ _./_./2005 projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/682/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/658/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/659/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/638/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/639/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/657/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Czeladz Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/656/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/664/2005 Rady Miejskiejw sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Będzińskiego polegającego na prowadzeniu Zespołu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Poradni Przeci Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/663/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Będzińskiego polegającego na pokryciu kosztów wyżywienia ofiar przemocy w rodzinie przebywających w Ośrodku Inter Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/662/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Będzińskiego polegającego na zabezpieczeniu pobytu dzieci z terenu Czeladzi w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/641/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nieodpłatnego nabycia własności akcji TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. przez Gminę Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/661/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwida Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/660/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/640/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Kowalczuk-Lach dotyczącej braku decyzji w sprawie wypłacenia świadczeń rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/655/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 150/1 k.m. 4b o pow. 3913m2 przy ul. Rolniczej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1686031