przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5177 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:18:06 Uchwała Nr LVII/798/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 157 k.m. 3 o pow. około 10m2 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/797/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 14/8 k.m. 16 o pow. 300m2 przy ul. Przełajskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/796/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działek nr 185/1 i nr 104/22 k.m. 4 o pow. 121m2 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/795/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54 k.m. 55 o pow. 218m2 przy ul. Prostej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/794/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 108 k.m. 7 o pow. 16m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/793/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 108 k.m. 7 o pow. 21m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/792/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 108 k.m. 7 o pow. 16m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/791/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 108 k.m. 7 o pow. 31m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/790/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 108 k.m. 7 o pow. 16m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVII/789/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 70/44 k.m. 57 o pow. około 800m2 przy ul. Zamiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-15 14:49:45 Uchwała Nr LVI/765/2005 w sprawie zmiany w "Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi" Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/786/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/785/2005 w sprawie nabycia działek nr 227/2 i 227/5, k.m. 13 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/784/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 2/20 części działek gruntu o nr 162/8,162/12, 162/19, 162/20, 184/16 i 184/18 k.m. 3 i 4 o łącznej pow. 7309 mkw. przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała nr LVI/783/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 2/20 części działek gruntu o nr 162/8,162/12, 162/19, 162/20, 184/16 i 184/18 k.m. 3 i 4 o łącznej pow. 7309 mkw. przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/782/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 163/279 k.m. 24 o pow. 202 mkw. przy ul. Tulipanów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/781/2005 w sprawie zamiany działek przy ul. Handlowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/780/2005 w sprawie nabycia części działki nr 1/6, k.m. 52 przy ul. Handlowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/779/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 44/2 k.m. 13 o pow. 458m2 przy ul. Chmielnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:05 Uchwała Nr LVI/778/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 1/3 k.m. 51 o pow. 233m2 przy ul. 3 Szyb w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1928433