przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5007 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/526/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 89 542 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/525/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 17807 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/529/2004 RM w Czeladzi w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/535/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/534/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/533/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakład o Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/522/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Wiejskiej - Wiosennej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/521/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Czeladź do wykonania czynności związanych z budową na terenie Miasta Czeladź krytej pływalni. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/524/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/523/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości "Dziekana III B" w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/520/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 53 k.m. 59 przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/519/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego 2/12 części działki nr 183/11 i 4/16 części działki nr 183/16 k.m. 4 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/518/2004 w sprawie sprzedaży części działki nr 10/11 k.m. 58 przy ul Rzemieślniczej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/517/2004 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/15 k.m. 37 przy ulicy Dehnelów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/516/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 120/5 k.m. 50 o pow. 400 m2 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVIII/515/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 65/9 k.m. 59 o pow. 150 m2 przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/514/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 32/14 k.m. 31 o pow. 36 m2 przy ul. Legionów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/513/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 32/14 k.m. 41 o pow. 117 m2 przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/512/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działek nr 110, 111, 112 k.m. 43 o pow. 600 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/511/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 15,4 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1683612