przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5071 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała NrXL/554/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/451/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXIX/546/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Czeladzi dla repatrianta z Kazachstanu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/539/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/543/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działek nr 273/2 i 55/28 k.m. 13 o pow. 380 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/552/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia protestu dot. likwidac Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/551/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wystąpienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o opinię na temat zasadności podpisania uchwały Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/550/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi do dokonania Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/549/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. o skierowanie do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa skarg Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/545/2004 w sprawie nabycia działki nr 3, k.m. 27 położonej w pobliżu ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/544/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 54/1, k.m. 13 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/542/2004 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z właścicielami kiosków i straganów na targowiskach miejskich w Czeladzi przy ul. Miasta Auby i ul. Grodzieckiej. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/540/2004 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 210/27 k.m. 12 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/541/2004 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z najemcami domków fińskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/548/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samo Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXIX/547/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach " Moja Przychodn Obowiązujący
2014-03-18 09:47:20 RAPORT z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015”przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/536/2004w dniu 28 października 2004r. Obowiązujący
2007-05-15 14:24:40 Uchwała nr XXXIX/536/2004 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015" wraz z będącym jego integralną częścią "Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015" Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/537/2004 w sprawie: przyjęcia do wiadomości informacji nt: Pomoc społeczna w mieście z uwzględnieniem problematyki bezrobocia. Obowiązujący
2007-03-22 14:04:58 Uchwała nr XXXIX/538/2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/531/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu do tabel wynagrodzeń dla pracowników zatrudn Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1730107