przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5009 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/392/2004 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 265/3 k.m. 32 przy ul. 35-lecia PRL w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/391/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 169/38 k.m. 28 oraz udziału 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 169/42 k.m. 28 przy ul. Wybickiego i Poniatowskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/390/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 93/4, k.m. 20 położonej przy ul. Kilińskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/389/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 68 k.m. 6 o pow. 25 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/388/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 183/4 k.m. 12 o pow. 33 m2 przy ul. Będzińskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/387/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 14 k.m. 44 o pow. 110 m2 przy ul. Bema w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/386/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 84 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/385/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 172 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/384/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 124/3 i 127/3 k.m. 12 o pow. 281 m2 przy ul. Pieńkowskiego - Kombatantów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/383/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 39/1 k.m. 48 o pow. 295 m2 przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/382/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 67/57 k.m. 12 o pow. 12,0 m2 przy ul. Tuwima w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/402/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/365/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 do Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/400/2004 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/398/2004 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała XXIX/377/2004 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/376/2004 rozpatrzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2003 rok" Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/363/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/368/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/72/03 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/352/2004 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt: "Polityka komunalna z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych istniejących w mieście". Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/371/2004w sprawie zmiany uchwały Nr L/348/02 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwsze Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1686003