przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5233 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/661/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwida Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/660/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/640/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Kowalczuk-Lach dotyczącej braku decyzji w sprawie wypłacenia świadczeń rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/655/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 150/1 k.m. 4b o pow. 3913m2 przy ul. Rolniczej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/654/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 26 k m. 31 o pow. 30m2 przy ul. Legionów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/653/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 67/57 k.m. 12 o pow. 12m2 przy ul. Tuwima w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/652/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 272/4 k.m. 13 o pow. 225 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/651/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 273/3 i 273/4 k.m. 13 o pow. 296m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/650/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k.m. 13 o pow. 278m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/649/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 147/12 k.m. 13 o pow. 324m2 przy ul. Kombatantów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/648/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działek nr 192/5 i 192/9 k.m. 13 o pow. 375m2 przy ul. Kombatantów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/647/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 14 k.m. 44 o pow. 150m2 przy ul. Brzechwy w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/646/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 114 k.m. 55 o pow. 621m2 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/645/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 125/2 k.m. 55 o pow. 237m2 przy ul. Norwida w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/644/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 1/55 części dz. nr 35/62 k.m. 41 o pow. 1571 mkw. przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr XLVI/643/2005 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 190/5 k.m. 4 o pow. 2125 mkw. przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/642/2005 w sprawie nabycia działki nr 132/2, k.m. 55 przy ul. Prostej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/659/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLVI/658/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLV/627/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1969248