przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5009 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/351/2004 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Będkowskiego z dnia 17.02.2004 r. dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oraz odmowy umorzenia należności w związku z awarią wodomierza. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/345/2004 w sprawie struktury organizacyjnej nowotworzonego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/347/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/348/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/344/2004 w sprawie wsparcia finansowego podmiotu powstałego z połączenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Będzinie Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/349/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/350/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 40 887 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/346/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/309/2004 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Edukacyjnego na lata 2004-2006 Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/308/2004 w sprawie zamiaru utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/343/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,0 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/342/2004 w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/341/2004 w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/340/2004 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 56/25, k.m. 4, o pow. 25 477 mkw. zabudowanej garażem przy ul. Szpitalnej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/339/2004 w sprawie przejęcia nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Czeladzi - działki nr 227/3, k.m. 13 w drodze darowizny Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/338/2004 w sprawie nabycia działki nr 33/1 k.m. 45 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/337/2004 w sprawie zamiany działek przy ul. Rolniczej i Przełajskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/336/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu dz. nr 238/2, k.m. 29 przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/335/2004 w sprawie nabycia 36/144 części działki nr 107 k.m. 30 o pow. 356 mkw. przy ul. Strzeleckiej Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/334/2004 sprawie sprzedaży działki nr 210/10, k.m. 12 o pow. 132 mkw. przy ul. M. Auby w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1685968