przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5056 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/320/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,9 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/319/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,3 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/318/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 16,5 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/317/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 11,5 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/316/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 26,7 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/315/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 18,0 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/314/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 18,0 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/313/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 30,1 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/312/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 18,0 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/307/2004 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt: Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, kultury i sportu w 2003 roku i latach następnych z uwzględnieniem kierunków rozwoju Miasta. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/311/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 13,5 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-03-22 13:54:20 Uchwała Nr XXVII/310/2004 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVI/306/2004 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/301/2004 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Polityki Prorodzinnej Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/299/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/305/2004 w sprawie w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych gminy Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/304/2004 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/303/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXV/302/2004 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Czeladzi Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/300/2004 w sprawie zaopiniowania stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1726630