przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5177 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXIX/547/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach " Moja Przychodn Obowiązujący
2014-03-18 09:47:20 RAPORT z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015”przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/536/2004w dniu 28 października 2004r. Obowiązujący
2007-05-15 14:24:40 Uchwała nr XXXIX/536/2004 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015" wraz z będącym jego integralną częścią "Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015" Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/537/2004 w sprawie: przyjęcia do wiadomości informacji nt: Pomoc społeczna w mieście z uwzględnieniem problematyki bezrobocia. Obowiązujący
2007-03-22 14:04:58 Uchwała nr XXXIX/538/2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/531/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu do tabel wynagrodzeń dla pracowników zatrudn Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/528/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie zmian Uchwały nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004 roku w spawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/530/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/532/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu do tabel wynagrodzeń dla pracowników zatrudn Zmodyfikowany
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/527/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/526/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 89 542 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/525/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 17807 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/529/2004 RM w Czeladzi w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/535/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/534/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/533/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakład o Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/522/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Wiejskiej - Wiosennej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/521/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Czeladź do wykonania czynności związanych z budową na terenie Miasta Czeladź krytej pływalni. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/524/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/523/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości "Dziekana III B" w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1928453