przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4969 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/433/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 14/7 i 14/8 k.m. 16 o pow. około 1730m2 przy ul. Przełajskiej - Zielonej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/432/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi sprawie wydzierżawienia działki nr 169/1 i części działek nr 157/1 i nr 158 k.m. 21 o pow. 447m2 przy ul. Staszica - Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/431/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Rynek 28 w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/430/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zamiany działek przy ul. 3 Szyb w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/429/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zamiany działek przy ul. Handlowej i drodze DK 86 w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/428/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zamiany działek przy ul. Przełajskiej i Chmielnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/427/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziału 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 160/9 k.m. 3 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/426/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/424/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Brzozowej 5 w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/423/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 163/101 k.m. 24 o pow. 281 mkw. przy ul. Słowiańskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/422/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży działki nr 76/15, k.m. 4 położonej w pobliżu ul. Rolniczej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/421/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uzupełnienia Uchwały Nr XXI/256/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości przy ul. Dehnelów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/455/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie: zawarcia umowy o partnerstwie pomiędzy miastem Czeladź a miastem Żydaczów (Ukraina) Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/417/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Polasińskiego w sprawie zakłócania porządku przez lokatorów mieszkania przy ul. Armii Krajowej 14/4. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/414/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Będkowskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi w przedmiocie sprzedaży mieszkań komunalnych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/418/2004 w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileuszu 100 urodzin. Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/416/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: rozpatrzenia skargi "Samoorganizacji i Inicjatywy Obywatelskiej" reprezentowanej przez Pana Mieczysława Golca na działalność Burmistrza w zakresie zadań własnych gminy oraz w zakresie zadań z Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/415/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Henryka Stawickiego z dnia 12 maja br. na Burmistrza Miasta Czeladź, w związku z odmownym załatwieniem wniosku skarżącego o umorzenie jego wierzytelności wobec Gminy C Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXXIV/413/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIII/412/2004 w sprawie wyznaczenia do składu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych przedstawicieli organu prowadzącego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem post Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1639701