przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5071 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/528/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie zmian Uchwały nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004 roku w spawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/530/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/532/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu do tabel wynagrodzeń dla pracowników zatrudn Zmodyfikowany
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/527/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/526/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 89 542 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/525/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 17807 mkw. wraz z własnością obiektów budowlanych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/529/2004 RM w Czeladzi w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/535/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/534/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", działającego jako samodzielny publiczny zakład Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/533/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakład o Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/522/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Wiejskiej - Wiosennej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/521/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Czeladź do wykonania czynności związanych z budową na terenie Miasta Czeladź krytej pływalni. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/524/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/523/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości "Dziekana III B" w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/520/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 53 k.m. 59 przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/519/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego 2/12 części działki nr 183/11 i 4/16 części działki nr 183/16 k.m. 4 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/518/2004 w sprawie sprzedaży części działki nr 10/11 k.m. 58 przy ul Rzemieślniczej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/517/2004 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/15 k.m. 37 przy ulicy Dehnelów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/516/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 120/5 k.m. 50 o pow. 400 m2 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVIII/515/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 65/9 k.m. 59 o pow. 150 m2 przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1730090