przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4969 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/483/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 19,6 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/484/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 28 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/485/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 15,9 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/486/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 15,8 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/487/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 32,7 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/488/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 185 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/489/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 175 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/490/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 135 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/491/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 152 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/497/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/410/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-15 14:18:58 Uchwała Nr XXXV/460/2004 w sprawie przyjęcia kryteriów oceny zadań inwestycyjnych do "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Czeladź". Obowiązujący
2007-05-15 14:17:11 Uchwała Nr XXXV/459/2004 w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego miasta Czeladź na lata 2004 ? 2006 i następne" Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXV/461/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXXV462/2004 w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/457/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/420/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/452/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/419/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/456/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: zatwierdzanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIV/451/2004 w sprawie przyznawania Stypendium dla studentów będących mieszkańcami Gminy Czeladź Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1639697