przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4792 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/294/2004 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej składającej się z działek 4/1,4/3, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 ,5/11, 5/12, 5/13, 5/15 k.m. 47 o łącznej powierzchni 20941 m2 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXV/293/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. terenu pow. około 200 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXV/292/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 164/1 k.m. 4 o pow. 100 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXV/291/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 18,6 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/290/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 169/37 i 163/29 k.m. 28 oraz udziału 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 169/42 k.m. 28 przy ul. Wybickiego i Poniatowskiego w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/289/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 169/33 i 163/25 k.m. 28 oraz udziału 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 169/42 k.m. 28 przy ul. Wybickiego i Poniatowskiego w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXV/288/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/143/96 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie przystąpienia Gminy Czeladź do Spółki ALBA - PGK Czeladź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/287/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/123/03 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/19/98 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 listopada 1998r. i zmiany uchwały Nr XXX/143/96 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie prz Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/286/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/285/2004 w sprawie budżetu miasta Czeladź na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIV/284/2004 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/102/99 z dnia 18 listopada 1999r.w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby Uchylony
2007-05-15 14:10:00 Uchwała nr XIX/149/2003 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt.: "Funkcjonowanie opieki społecznej w mieście ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Integracyjny "Senior", stowarzyszenia pomocy społecznej i jednostki powiatowe". Obowiązujący
2010-04-08 09:59:59 Uchwała nr VIII/49/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy DK 86 Uchylony
2010-04-08 10:01:36 Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy ulicy Staszica Uchylony
2010-04-08 10:06:40 Uchwała nr XL/277/2001 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz. Uchylony
2010-04-08 10:03:50 Uchwała nr XL/276/2001 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi. Obowiązujący
2007-03-22 13:10:55 Uchwała nr XL/275/2001 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2020-03-02 15:57:06 UCHWAŁA NR XX/260/2020 w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT Obowiązujący
2020-03-02 15:54:27 UCHWAŁA NR XX/258/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchylony
2007-05-08 15:18:21 Uchwała Nr projekt /2007 w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1457405